Mobbningsförebyggande

Så kan vi förhindra mobbning: Viktigt lära barn empati och självreglering

Empati, självreglering och problemlösning är viktiga färdigheter att öva på med barn då man vill jobba med att skapa trygga relationer och förhindra mobbning.

Anti-mobbning i skola och daghem

– I och med skol- och dagisstarten kan vi inte nog poängtera vikten av att jobba förebyggande för att förhindra mobbning, säger Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser och Tove Ajalin som hör till de av Folkhälsans sakkunniga som jobbar med att utbilda och inspirera pedagoger att jobba mobbningsförebyggande. 

Folkhälsan har ett förebyggande angreppssätt i arbetet mot mobbning. Trygga relationer skapas när barnen är små, hemma, i skolorna och redan på daghemmet. 

 

– Grunden i det förebyggande arbetet när barnen är små ligger i att lära barn empati, att lära sig känna igen sina egna känslor för att sedan kunna se dem hos andra, säger Stolzmann-Frankenhaeuser.

De med goda självregleringsfärdigheter har lättare att samspela med andra.

En annan viktig färdighet att lära barn från att de är små är självregleringsfärdigheter – hur de ska hantera de starka känslor som alla faktiskt har. 

– De med goda självregleringsfärdigheter har lättare att samspela med andra. Pedagoger är i nyckelposition när det gäller att öva den här färdigheten. Det här är lättare att lära sig som barn, men inte heller omöjligt som vuxen.

 

Den tredje viktiga färdigheten är problemlösning, något som är viktigt för att komma överens med andra. Hur vi löser striden om spaden, till exempel – det kan man öva redan i sandlådan. I stället för att rycka spaden ur handen på kompisen eller slå till hen så kan en vuxen sätta ord på barnets känsla och fundera på alternativa lösningar, kanske man kan turas om eller byta leksak sinsemellan. Barn som lär sig att det finns många alternativa lösningar på ett problem har lättare att komma överens med andra.

Arbetet med att förebygga mobbning har gått mycket framåt på 10–20 år. Skolor och daghem jobbar mer än förr med att skapa ett gott klimat och goda relationer.

– År 2009, när började vi jobba med mobbningsförebyggande på dagis, fick vi ofta motstånd av sådana som tyckte att man inte ens kan tala om mobbning bland småbarn. Det fanns en åsikt om att man inte ska lägga sig i, att barn löser sina tvister själva.

Sen kom mycket forskning kring småbarns relationsskapande.

– I dag är både barn, unga, pedagoger och föräldrar mycket mer medvetna, säger Tove Ajalin. 

Visa intresse för vad de gör på telefonen

Mycket av det sociala samspelet barn emellan sker i dag på nätet. Att mobbning på något sätt är nätets fel är en myt värd att krossa.

– Mobbning finns överallt där människor möts, det är inget som enbart smyger sig in i den virtuella världen. Kartläggningar visar att en stor procent av barnen som blir utsatta på nätet är barn och unga som känner varandra från tidigare.

Barn skiljer inte på det sociala umgänge som sker på nätet och det som sker ansikte mot ansikte. För dem är livet på nätet i allra högsta grad verklighet.

Vuxna bör därför intressera sig för vad barn gör på telefonen.

– Det som händer på olika kanaler på nätet är en jättestor del av deras liv! Det är svårare att skapa förtroende om du inte visar intresse för vad barnet gör där. Börja i tid så blir det naturligt. Barn vill ha vuxnas stöd även om det alltid inte verkar så. Och håll dig lugn.

Så här stöder Folkhälsan med  mobbningsförebyggande

- stöder skolor och daghem i att göra handlingsplaner mot mobbning och utbilda i program för socialt och emotionellt lärande
- koordinerar vänelevs- och tutorverksamhet och utbildar handledare för tutorer och vänelever
- producerar material och ordnar nätverksträffar för bl.a. skolkuratorer
- ordnar utbildningar, workshops och fortbildningar kring mobbningsförebyggande och normmedvetenhet

 

Text: Hanna Rundell
Foto: Mikko Käkelä