Föreningsliv

Glädjefyllt att arbeta tillsammans

Pia Grankvist var aktiv inom Nykarleby gymnaster då hon växte upp och ledde där sina första barngymnastikgrupper. När hon flyttat till Terjärv började hon leda barngympagrupper för Folkhälsan hösten 2005. Hon blev tillfrågad att komma med i styrelsen och blev snabbt först sekreterare och sedan ordförande.

Bli medlem

– Det är lite så i föreningslivet att ger du lillfingret så tar de hela handen. När vi behöver styrelsemedlemmar säger jag från början att vi förväntar oss att man kommer på våra 5­–6 möten i året och att vi delar på arbetsuppgifterna. Det är redigare så. Dessutom orkar alla bättre om alla styrelsemedlemmar gör en insats och faktiskt arbetar tillsammans.

Granqvist tycker att Folkhälsan är så fantastiskt för att man kan ta in nästan vilka verksamheter som helst som ryms inom området socialt välmående.

Jag tycker att det är Folkhälsans syfte, att det är lågtröskelverksamhet för att få så många som möjligt att må bra.

– Folkhälsan har ett brett utbud, och det är bra att man inte är bunden till det. Vi har ett musiklekis i Terjärv för att vi råkar ha en ledare här i byn. I övrigt är det svårt att hitta ledare till det som vi vill ordna, speciellt svenskspråkiga. Utmaningen är att få med alla åldersgrupper. Just nu är det mest småbarnsföräldrar i styrelsen, men vi vill gärna ordna något också för äldre och män.

– Jag säger sällan nej till en idé som någon vill pröva.

 

Pia Grankvist

Bor: I Terjärv
Familj: Maken Dennis, 9-åriga sonen Ted
Jobb: Informatör på kommunala avfallsbolaget Ekorosk
Intressen: Folkhälsan, röra på sig, läsa böcker, gärna sci-fi.
Förtroendeuppdrag: ordförande för Folkhälsan i Terjärv, vice ordförande i landskapsförbeningen i Österbotten samt medlem i förbundsstyrelsen.

 

För att locka fler medlemmar har man under året haft pröva på-tillfällen, bland annat vinprovning och utomhusmatlagning. Till hösten väntar paddling och chokladprovning.

– Den som är medlem får pröva på gratis eller till reducerat pris, men alla intresserade är välkomna.

Folkhälsan i Terjärv ordnar regelbundet simskola, sommargympa, musiklekis och i år även "Kom och ät tillsammans", en picknick i samband med hembygdsfesten. Matskola för äldre har man ordnat två gånger och det har varit uppskattat.

Sommargympan, en dansant gympa, har ordnats i Högnabba danspaviljong en gång i veckan i fem år nu.

– Det är mysigt i paviljongen och låg tröskel till att komma och träna då det inte är som på ett gym eller i en gymnastiksal. Jag tycker att det är Folkhälsans syfte, att det är lågtröskelverksamhet för att få så många som möjligt att må bra.

Granqvist kallar sig bekvämlighetsidrottare som inte är intresserad av att tävla men gärna rör på sig, helst i skogen. Hon börjar varje vardag med en kilometerspromenad före frukost.

Text: Harriet Jossfolk-Furu
Foto: Linda Tallroth-Paananen