Föräldrakontroll

Tudelat om appar som begränsar skärmtiden

Skärmtid är en vardagskonflikt i de flesta hem. Numera finns det många appar med vilka föräldrar kan hålla koll på och begränsa barns och ungas skärmtid. Folkhälsans sakkunniga kommenterar apparna.

Läs också: Få ett lugnare föräldraskap med COPE-strategier

- Dialog är alla gånger bättre, men apparna kan fungera som komplement, säger Folkhälsans Maria Lingonblad.

Allt fler föräldrar bekymrar sig över mängden tid som barnen tillbringar med mobilen. Det här har apputvecklarna insett och på marknaden finns i dag ett växande antal appar som man installerar på både kontrollerarens och den kontrollerades telefoner.

– Går det inte att låta bli telefonen måste familjen komma överens om vad man gör. Stänger man av det trådlösa nätverket eller lägger man bort telefonen. Appar som spärrar användningen av appar och mobilnätet vissa tider på dygnet kan ju vara bra som komplement när skärmtiden blir ett för stort problem för barnets nattsömn eller om spelandet tar över livet. Men diskussion är ändå den bästa metoden, säger Maria Lingonblad, koordinator för det mobbningsförebyggande arbetet på Folkhälsan.

Sömnen är viktig

Att kolla mobilen är ofta det sista många gör innan de somnar och det är också det första de gör när de vaknat. Många kollar också mobilen under natten och sover ytligare. Whatsapp-grupper med kompisar tenderar ibland att bli aktiva sent på kvällarna.

– Att man diskuterar skärmtiden i hemmet – sätter gränser och goda rutiner från början är det viktigaste. Har man fört dialog och lagt en god grund behöver det inte bli ett så stort problem, säger Lingonblad.

– Föräldrakontrollappar kan invagga föräldern i en falsk trygghet medan barnet kanske inte alls känner sig tryggare.

Sanktioner som att beslagta mobilen förekommer. Samtidigt är mobilen det redskap med vilket både barn och vuxna kommunicerar med sin omvärld. Lingonblad påpekar att det kan det vara en sträng sanktion att strypa mobilanvändningen under en längre tid. Att lämna telefonen i köket över natten är däremot inte särskilt dumt.

– Det gäller ju också att vara en förebild som förälder och själv inte sova med mobilen. En vanlig väckarklocka är inte dyr.

Integritetsproblematik

Funktioner som lokaliserar eller visa vilka sidor den kontrollerade surfat på hör till de mera extrema funktionerna.

– Använder man de här ska de absolut inte användas i smyg.

Övervakning kan också vara kontraproduktivt.

– Känner barnen sig övervakade kan det bli ett ännu större hinder att vända sig till föräldern när man stöter på något otäckt på nätet.

Enligt jurist Thomas Sundell på Regionförvaltningsverket är den här typen av övervakning från föräldrahåll lite av en gråzon i lagen. Polisen Mikael Appel känner inte till något prejudikat i fall som detta. Enligt Appel är det för allas rättssäkerhet bäst om man för barnen förklarar vad man installerat på deras telefon och att man kan följa med var de rör sig och vad de gör med telefonen. Dessutom skall man be om deras samtycke till att man gör detta.

ESET Parental control (Android)

Kontrolleraren kan:

- begränsa vilka appar den kontrollerade får använda hur länge under vilka tider.
- se vilka sidor den kontrollerade har surfat på.
- se var den kontrollerades telefon befinner sig.
- skicka ett meddelande till den kontrollerade så att hela telefonen låses tills dess hen läst meddelandet.


Screentime (iPhone och Android)

Kontrolleraren kan:

- stänga av eller dela ut skärmtid under olika tider på dygnet.
- se hur länge den kontrollerade surfat, men inte se vilka sidor eller appar hen varit på.
- inte särskilja på olika appar eller sidor. Man kan surfa på
allt eller inget.
- kräva en uppgift, t.ex. rumsstädning och ge mer skärmtid för med kameran dokumenterat slutförd uppgift.

Text: Hanna Rundell

Publicerad: 31.3.2017