Våra ekonomirådgivare tipsar

Ekonomirådgivarnas tips för en bättre ekonomi

Få människor har så mycket pengar att de kan köpa allt de vill ha. Däremot har många människor svårt att få pengarna att räcka till. Ett gammalt ordspråk säger: Det är inte de stora inkomsterna – utan de små utgifterna – som gör dig rik

Nu är förstås verkligheten inte så svartvit, men vi på Folkhälsan Ålands ekonomirådgivning talar om att en planerad och kontrollerad ekonomi är en förutsättning för en enklare och mera bekymmersfri tillvaro. Ja, vi vet, det är inte alltid så enkelt men för den som har en positiv grundsyn brukar livet kännas lättare. Och det ger bättre förutsättningar för att sköta ekonomin.

Om skulderna hopar sig får du se till att skaffa dig en överblick över situationen. Trots att det kan kännas konstigt är det viktigaste ändå att du sköter din löpande vardagsekonomi, här är några handfasta riktlinjer:

 • Kontrollera t.ex. på nätet (www.vero.fi) att din förskotts(skatte-)innehållningsprocent är rätt beräknad. Du är själv skyldig att hålla reda på din skattesituation som kan förändras under året.

 • Gör en årsbudget utgående från vad du idag vet om din ekonomi. Ta med boendekostnader, hushållsinköp, försäkringspremier, bildäck, -bränslen och -service. Glöm inte heller tandvård, resekostnader och utgifter för fritidsintessen. Lägg undan ett belopp för investeringar och oförutsedda utgifter, en så kallad buffert. Dela härefter årsbudgeten med 12 så får du en riktgivande månadsbudget. Justera budgeten om det sker förändringar.

 • I vilken ordning ska utgifter betalas?

  1) Betala alltid först din hyra, din el- och vattenräkning. Tak över huvudet är viktigast.

  2) Lägg undan pengar för s.k. oundgängliga levnadskostnader (532 euro/månad för ensamlevande eller 448 euro/månad per make/sambo). Om pengarna inte räcker till detta behöver du kontakta FPA/socialbyrån och kolla om du har rätt till bostadsbidrag, utkomst- eller eventuellt något annat stöd. Om du har barn kan barnskyddet ofta träda in och bistå med olika slags stödande åtgärder.

  3) Betala alla nyinkomna räkningar och fakturor. Det är viktigt att det inte uppstår nya skulder.
 • Om du inte har tillräckligt med pengar och fortfarande har räkningar att betala: Kontakta den som skickat räkningen (fordringsägaren). Berätta att du vill skjuta upp betalningen eller betala i rater. De flesta fordringsägare är väldigt tillmötesgående.

 • Gör en plan för betalning av gamla skulder.

 • Fundera samtidigt på om du verkligen behöver till exempel den där appen, prenumerationen eller extra telefonen eller om du har någon nytta av varje försäring du tecknat.

 • Låna aldrig pengar för att täcka dina levnadskostnader!

Gunilla Holmberg och Kim Hansson
Ekonomirådgivare, Folkhälsan på Åland