Tidningen Folkhälsan

Tidningen Folkhälsan

Här finns en del av Tidningen Folkhälsans artiklar. Tidningen Folkhälsan är Folkhälsans medlemstidning och utkommer med sex nummer per år. 19 000 medlemmar i våra hundra Folkhälsanföreningar får tidningen som en medlemsförmån.

Bli medlem och få tidningen!

Artiklar

Arkiv

Om tidningen

12 februari (trycks 22.1)

3 april (trycks 15.3)

11 juni (trycks 24.5)

6 september (trycks 21. 8)

12 november (trycks 26.10)

17 december (trycks 4.12)

Tidningen Folkhälsan tar upp aktuella hälso- och livsstilsfrågor, presenterar nytt upplysningsmaterial, nya forskningsrön och vårdmodeller, intervjuar intressanta personligheter och informerar om olika evenemang inom social- och hälsovården samt utbildningen. Tidningen ges ut av Folkhälsan som är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation. Ti-ningen är medlem i Tidskrifternas förbund.

Kontakt

  • Hanna Rundell

   Tidningen Folkhälsans redaktionssekreterare

  • tfn:
   050 380 2916

  • Informatör och redaktionssekreterare

  • Kontakta
  • Anna Vilminko

   Organisationssekreterare, Åboland

  • tfn:
   044 788 3605

  • Du kan kontakta Anna om du är medlem och önskar säga upp Folkhälsan tidningen.

  • Kontakta