Språkmaterial

Lek med språket

Här hittar du ett mångsidigt material för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn i alla åldrar. Materialet går också att använda och anpassa till vuxna och äldre.

Någon har ställt fram leksaksfigurer för att illustrera sagan "De tre bockarna Bruse".

Materialen består av textkort för olika ord- och minneslekar, spel med språkligt fokus och bildkort på till exempel kroppsdelar, kläder, mat och djur. Här finns också ett urval broschyrer och häften som ger dig verktyg att skapa språkligt rika sammanhang för barn. Nedan under rubriken Sagolådor hittar du idéer på hur du tillsammans med barnen kan läsa, berätta och leka olika sagor och berättelser. Allt material nere på denna sida går att skriva ut och är kostnadsfritt.

I vår lekdatabas hittar du bland annat över 300 roliga lekar med språket:

Till lekdatabasen

Prenumerera på nyhetsbrevet för dig som jobbar på daghem

I vårt nyhetsbrev informerar vi om material och verksamhet som Folkhälsan erbjuder dig som jobbar inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Brevet utkommer tre gånger i året.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Material

En sagolåda är en spännande port till sagoberättande. Den inspirerar barnen att följa med berättelsen tack vare konkreta föremål som de kan fästa sin uppmärksamhet vid medan de lyssnar.

Det är lätt och roligt att skapa en sagolåda. Du kan helt enkelt lägga sagan i lådan genom att i en låda samla ihop rekvisita – föremål och bilder som representerar nyckelbegrepp i sagan och som för sagans handling vidare. Under sagans gång spelas händelserna sedan upp genom att du ur lådan tar upp och flyttar på dockor och figurer samtidigt som du berättar sagan. Barnen tycker att det är spännande att sagan liksom bor i lådan och blir synlig medan du berättar.

Rekvisitan gör det lättare för barnen att förstå och hänga med i sagan. Så här får sagan en fysisk plattform, en scen, där barnen kan delta i sagoberättandet och leka fram sagan.

Locka barnen att berätta själva

Genom att under en längre tid berätta och leka sagan om och om igen kan barnen delta allt mer i berättandet. Ni kan också på olika sätt leka med sagans begrepp och fraser så att de blir bekanta. Delta i barnens lek och locka barnen att så småningom själva berätta sagan från början till slut.

Under varje sagolåda har vi lagt in förslag på olika lekar till sagan. Många av lekarna passar också till andra sagor, så kika gärna in i de olika sagolådorna för att få flera idéer!

Katarina Cruusval: Ellen
Eric Carle: Den mycket hungriga larven
Inger och Lasse Sandberg: Lilla Anna kom och hjälp
Elsa Beskow: Sagan om den lilla, lilla gumman
Lena Andersson: Lilla Kotten får besök
Norsk folksaga: Bockarna Bruse
www.ingelaslekstuga.se: Spökena som ändrade färg

Här finns bilder med och utan text som ni kan använda i olika lekar. Korten kan användas på många sätt, idéer hittar du bland annat i vår lekdatabas. Du kan till exempel skriva "bildkort" i fritextrutan och sen trycka på knappen Hämta.

Materialet i pdf-format:

Fantasifigurer - text
Fantasifigurer - utan text
Kläder – text
Kläder – utan text
Kroppsdelar – text
Kroppsdelar – utan text
Mat - text
Mat - utan text
Vardagsföremål - text
Vardagsföremål - utan text
Djur -text
Djur - utan text
Utomhusföremål - text
Utomhusföremål - utan text

Här hittar du kort som rimmar. Det finns både bildkort och textkort i olika kombinationer.

Rimmande bildpar
Rimmande par text-bild
Rimmeningar med bild

De här korten kan ni använda till samtal och beskrivning. Låt deltagarna välja två kort som de tycker att är ett par och be dem förklara varför korten passar ihop. Korten är bara förslagsvis lagda parvis. Samtala om orden och synliggör era tankar.

 

På de här bildkorten finns adjektiv som beskriver bilderna. Använd dem för att skildra egenskaper på föremål. Korten kan också vara bra när man vill beskriva vad ett adjektiv är. Fortsätt sen leka med adjektiv på olika sätt. I vår lekdatabas finns bland annat en lek med tygbitar (skriv tygbitar i fritextrutan och tryck på knappen Hämta). Fundera ut också andra egenskaper på bildernas motiv: Fåret är mjukt – vad annat är det?

Med hjälp av detta material kan barnen skapa en synonymberättelse. Barnen får välja mellan olika synonymord och fylla i luckorna i texten.

Materialet i pdf-format:

Synonymberättelse

Ut med språket innehåller utelekar som stöder motorisk och språklig utveckling. De riktar sig till förskola och skola.

Riktlinjer och redskap för en språkligt inspirerande miljö ger personal på daghem och förskola information och konkreta verktyg för verksamheten samt för samverkan med barnens vårdnadshavare.

Språkgroddar ger information om små barns språkutveckling och om den vuxnas möjlighet att stöda och stimulera tillägnandet av språk i en- och flerspråkiga miljöer.

Ge ditt barn en gåva-broschyren innehåller information och praktiska råd till föräldrar vars barn lever i flerspråkiga miljöer. Den ges ut i samarbete mellan Svenska Finlands Folkting, Sydkustens landskapsförbund och Folkhälsan.
Läs den här på:
På svenska 
På finska 
Kort på engelska 
Beställ den avgiftsfritt här

 

Rassel prassel puss är ett idématerial med poesi för nybörjare. Materialet utgår från Hanna Lundströms och Maija Hurmes bok med samma namn. Låt dig inspireras av bilderna och texterna och levandegör dem genom olika aktiviteter tillsammans med barnen.

Textkort

Klipp ut textkorten och skapa egna spel och lekar med dem. Vi har lagt in några förslag på hur du kan använda dem, men vidareutveckla dem gärna så att de bättre motsvarar era behov. I vår lekdatabas finns det också många olika idéer på hur du kan använda korten.

Loop-korten består av två delar, en fråga och ett svar. Alla deltagare får ett kort var. Dela ut alla kort också om deltagarna är färre än korten. Den första deltagaren ställer frågan på sitt kort. Den som har svaret läser upp det och ställer sedan sin fråga. Så här fortskrider leken tills alla har både frågat och svarat. Den som inledde leken med sin fråga svarar alltså sist.

Rymdloop 
Planetloop 
Synonymloop, känslor 
Småkrypsloop 
Loop-kort med onomatopoetiska läten 
Loop-kort med onomatopoetiska läten, natur 
Rörelseloop 
Sagoloop 

Lägg textkorten i två högar så att orden från den vänstra spalten ligger i den ena, och orden från den högra spalten ligger i den andra högen. Lyft ett kort från vardera hög och bilda ett sammansatt ord av dem. Eller lägg alla korten med textsidan uppåt och bilda tillsammans nya ord.

Sammansatta ord ur olika kategorier 
Sammansatta ord: yrken 
Sammansatta ord: maträtter 

Idiom. Vad betyder det när någon säger att den skall lägga rabarber på något? Eller vad har en person som fått en fjäder i hatten egentligen fått?

Para ihop idiomen med förklaringarna, t.ex. genom att lägga korten med idiomen i en påse och breda ut förklaringarna på bordet, med texten synlig eller inte. Dra turvis ett kort ur påsen och sök paret på bordet. Eller spela memory.

Idiom med förklaringar 

Metaforer. Använd korten som diskussionsunderlag eller bilda två olika meningar per kort- en där ordet används konkret och en där ordet får en metaforisk betydelse.

Metaforer 

Liknelser. Försök para ihop liknelserna och tala om vad liknelsen betyder. När deltagarna kan de ”verkliga” liknelserna är det roligt att göra nya kombinationer och förklara dem för varandra. Prova också på att skapa helt egna,

Liknelser 

Korten med hela ordspråk på kan ni använda t.ex. så här: Dra ett ordspråk och läs det högt. Gissa sedan vad ordspråket betyder. Ni kan också skriver eller tillsammans berättaren historia som passar in på det. Den som drog ordspråket kan också läsa det tyst för sig och berätta en berättelse som passar in, och resten av deltagarna får gissa vilket ordspråk som gäller.

Korten med ordspråken delade på två kort kan ni försöka para ihop på olika sätt. Sedan kan ni göra som i förslagen ovan. Hitta också på nya kombinationer eller spela memory med dem.

Bilda meningar med hjälp av korten: Lägg dem i olika högar så att en hög består av substantiv, en av verb och en av rumsadverbial. I Ordkort 2 finns också adjektiv med, så då det blir fyra högar. Om du vill kan du klistra dem på olika färgers kartong för att göra tydlig skillnad på ordklasserna. Dra sedan turvis ett kort ur varje hög och bilda en mening. Det kan bli både alldeles tokiga och helt vanliga meningar. Samtala om innehållet, börja en saga utifrån dem eller rita en bild av meningarna.

Den här leken går bra att leka också innan barnen lärt sig läsa. Då läser du upp vad det står på korten an efter barnet placerar ut dem. Redan små barn tycker det är roligt att lyssna på "vad det blev". De skrattar hjärtligt åt tokigheter - och det brukar räcka med att "Elefanten viskar bakom dörren".

Slutför meningarna på korten och berätta mer.

Beskriv skillnader mellan begrepp som till sitt innehåll har gemensamma drag. Ett annat alternativ är att parvis beskriva varsitt ord ur ett ordpar och sedan gissa varandras ord.

De här korten kan ni använda till samtal och beskrivning. Låt deltagarna välja två ord som de förknippar med varandra och förklara varför. Korten är bara förslagsvis lagda parvis. Här blir alla förklaringar och svar rätt! I stället för textkorten kan du använda våra bildkort under fliken Bildkort och övrigt material.

Rimpar. Lägg till exempel det ena kortet av olika rimpar i en påse och dela ut de andra korten. Dra sedan ett kort ur påsen och fundera tillsammans på vem som har ett rimmande ord på sitt kort.

Ord som är lätta att rimma till. Dra turvis ett ord och hitta på rimmande ord till det. Ni kan också nonsensrimma. Ett annat alternativ är att plocka ut några rimkort och skriva en dikt på rim där orden ingår.

Allitteration, inrim och slutrim. Ni kan använda de här korten på samma sätt som korten med rimpar. Ni kan också fundera på vad allitteration, inrim och slutrim betyder och vilka ordpar som hör till vilken kategori.

Rimmeningar. Läs upp meningen och avsluta med ett rimmande ord. Ni kan också använda bilder på de rimmande orden för att göra leken lättare. Under fliken Bildkort och övrigt material finns färdiga bilder till Rimmeningar 2.

På de här ordkorten finns adjektiv som passar bra i lekar där ni ska försöka beskriva till exempel föremål, djur, mat och tyg. Ni kan också turvis dra ett kort och säga vad ni kommer att tänka på utgående från adjektivet. Under fliken Bildkort och övrigt material finns under rubriken Rimmande bilder därtill Bildkort med adjektiv. På dem finns ord som beskriver en egenskap på föremålet på bilden.

I vårt material Gimme5 Tipshäfte (OBS! lägg in en kontextuell länk till materialet) finns förslag på adjektivlekar med frukter och grönsaker.

Para ihop motsatser. Ett roligt sätt är att meta ett kort och sedan försöka hitta motsatsparet bland korten framför er.

Ni kan använda korten exempelvis i olika sorteringslekar. Para ihop synonymer eller ordna dem i olika grupper genom att lägga fram ett ord ur varje grupp och sedan sortera de övriga synonymerna under rätt ord. Ett annat alternativ är att leka Kimlek (OBS! kontextuell länk till leken i Lekdatabasen) med en synonymgrupp åt gången.

Lek olika lekar där ni parar ihop finlandismerna med orden på standardsvenska. Se t.ex. på lekförslag under Idiom. Ni kan också använda endast finlandismerna och försöka komma på hur orden lyder på standardsvenska, eller tvärtom. Gör också egna kort.

Det är bra att veta vilka ord och uttryck som är finlandismer, men det betyder ändå inte att vi nödvändigtvis måste låta bli att använda dem helt och hållet. Så här säger de på Institutet för de inhemska språken:

”Det finns många finlandismer som är fullt acceptabla och rentav kan ses som omistliga delar av vår finländska variant av svenska. Många andra, inte minst onödiga översättningslån från finskan, har vi å andra sidan allt skäl att undvika om vi vill bevara vårt språk som svenska. Det är därför viktigt att vi inte okritiskt skär alla finlandismer över en kam.”

Med hjälp av de här korten kan ni resonera kring djurens läten. Vem råmar? Vem jamar? Försök para ihop rätt djur med rätt läte. Du kan också använda bilder på djur som "svar" på frågan, i stället för textkorten. De flesta djuren hittar du bland våra bildkort. Här finns också kort med vilka ni kan fundera på vad djuren i olika djurfamiljer heter.

De här korten ska inspirera till kusliga, spännande berättelser och lekar. Ni kan använda endast orden och berätta en spökhistoria genom att lyfta ett kort i taget och fortsätta historien utgående från ordet. Para också ihop ord och förklaring. Dela exempelvis ut förklaringarna, läs upp dem och fundera på vilket ord förklaringen syftar på.

Ljudlek med ord. Med de här korten kan ni bilda nya ord genom att tillägga eller avlägsna det första ljudet i ordet. Dela t.ex. ut en uppsättning kort med ordstam, variationer av ordet samt bokstavskort per deltagare. Laborera sedan på olika sätt med orden.

Ljud i ord. Använd de här korten för att lyssna på ljudets längd i början av ordet. Långa ljud är t.ex. f, s, l, h, r, m, n, j. Korta ljud är p, t, k, b, d, g. Ni kan också lyssna på enskilda ljud i orden och fundera t.ex. om ljudet a finns i lakan, fisk eller tekopp.

Långa och korta ord. Med de här korten kan ni laborera med långa och korta ord. Jämför orden och lyssna på dem. Hitta på egna långa och korta ord. Lek också med sammansatta ord och bygg vidare på dem.

Klusterlek. Ordkorten består av ord som har en konsonant, två konsonanter eller tre konsonanter i början av orden. Lek lekar som medvetandegör konsonantklustren på ett roligt sätt. Lek gärna lyssningslekar. Du kan uppmuntra deltagarna att också uttala orden högt för att de bättre skall höra hur många konsonanter det finns i början av orden.

Här finns textkort till några varianter av memory. Använd korten också till andra spel och lekar. Lägg t.ex. det ena kortet av varje par i en påse och dela ut resten till deltagarna. Lyft sedan ett kort i taget ur påsen, läs det och låt deltagarna försöka para ihop sina kort med dem. Eller lägg alla korten med textsidan uppåt och sök tillsammans paren.

Spelet spelas med högst två deltagare. Lägg kort med namn och personer i en påse. Lyft upp ett kort i taget och läs upp namnet eller personen. Deltagarna ska nu snabbt ropa han eller hon, och deltagaren som först ropar rätt får kortet och lägger det på sitt spelunderlag på rätt plats. Den som först fyllt sitt underlag har vunnit. Du kan alternativt spela med ett barn, eller låta ett barn spela och ett barn läsa namnen. Då tar spelet slut när spelplanen är fylld.

Kontakt

  • Johanna Sallinen

   Sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 1053

  • Teamansvarig för Språk och samspel

   Visa mer
  • Kontakta