Folkhälsans Fastigheter Ab

Professionell kunskap inom fastigheter

Folkhälsans Fastigheter Ab är ett av Samfundet Folkhälsan helägt koncernbolag som ansvarar för fastighetsunderhåll och fastighetsskötsel av Folkhälsans verksamhetsfastigheter.

Folkhälsans Fastigheter Ab handhar disponent-, fastighetsunderhålls-, fastighetsskötsel-, ekonomi- och projektledningstjänster. Bolaget sysselsätter ett 10-tal proffs, alla med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen, för att garantera bästa möjliga kvalitet på tjänsterna. Alla underleverantörer av fastighetsunderhållstjänster väljs omsorgsfullt för att garantera det bästa möjliga resultatet.

Bolaget erbjuder disponenttjänster och ekonomiförvaltning inte enbart till fastigheter i Folkhälsans ägo utan även till andra fastighetsägare.

Folkhälsans Fastigheter Ab fungerar också som beställarrepresentant i alla bygg- och renoveringsprojekt inom Folkhälsan.

Folkhälsan är den största svenskspråkiga organisationen i Finland som arbetar för bättre hälsa och livskvalitet. Vi är i dag också en stor fastighetsägare med fastigheter på ett 40-tal adresser i hela Svenskfinland. Folkhälsan stöder en hållbar, trygg, hälsosam och aktiv vardag och närmiljö för alla.

Fastighetsbolagets organisation

(klicka på bilden för att visa den i större format)

Uppdrag, vision och mission

Folkhälsans Fastigheter Ab verkställer sitt uppdrag utgående från Folkhälsans fastighetsstrategi:

Folkhälsan är en ansvarstagande fastighetsägare som bedriver en långsiktig, förutsägbar, transparent samt ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar ägarstyrning som stöder förverkligandet av Folkhälsans ändamålsparagraf, vår strategi och vårt verksamhetsuppdrag.

Folkhälsan verkställer sin ägarstyrning via det av Samfundet Folkhälsan helägda koncernbolaget, Folkhälsans Fastigheter Ab.

Bolagets vision är att vara ett bolag med professionell kunskap inom fastigheter för fastighetsägare i allmänhet och Folkhälsangruppen i synnerhet.

Bolagets mission: Bolaget vill genom sakkunniga och professionella fastighetsunderhålls-, disponent- och projektledningstjänster upprätthålla och utveckla fastighetsägarens fastighetsmassa.

Läs mera

 • Folkhälsans fastigheter omfattar i dag ca 137 000 m ² på olika håll i Svenskfinland inklusive Åland.
 • 80 000 m ² är verksamhetslokaler i Folkhälsans olika hus.
 • I fastigheterna finns 600 bostäder för äldre och personer med funktionsvariationer.
 • Fastigheternas värde uppgår till ca 100 miljoner euro.

Folkhälsans Fastigheter Ab tar helst emot fakturor som e-fakturor. Den elektroniska faktureringsadressen är följande:

Folkhälsans Fastigheter Ab (FO-nummer 3143179-4)
EDI/OVT-kod 003731431794
Operatör BAWCFI22

Kontakt

  • Johan Johansson

   Fastighetsdirektör, Samfundet Folkhälsan samt vd, Folkhälsans Fastigheter Ab

  • tfn:
   040 455 4677

  • Kontakta
  • Anders Dahlbäck

   Ekonomichef, Folkhälsans Fastigheter

  • tfn:
   050 381 4310

  • Kontakta
  • Dan Brander

   Fastighetschef

  • tfn:
   044 788 6310

  • Kontakta
  • Tommy Forsman

   Fastighetschef

  • tfn:
   044 788 1090

  • Kontakta
  • Nicklas Ekström

   Teknisk disponent

  • tfn:
   044 552 3055

  • Kontakta
  • Kristin Pihlgren

   Redovisare, Folkhälsans Fastigheter

  • tfn:
   044 488 3035

  • Kontakta

Folkhälsans Fastigheter Ab styrelse

Ordförande

Talling Niklas

0503373830
niklas.talling@folkhalsan.fi

Styrelsemedlem

Holmström Christer

0505898029
christer.holmstrom@folkhalsan.fi

Huldén Johan

0503657418
johan.hulden@folkhalsan.fi