Folkhälsan rekryterar vd - Folkhälsan
16 mars 2024

Folkhälsan rekryterar vd

Folkhälsan söker nu en verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf, som leder, koordinerar och samordnar verksamheten i hela Folkhälsangruppen.

Läs mer här

Ansökningsprocessen är öppen. Den nya verkställande direktören bör ha:

  • ett starkt intresse för att arbeta för Folkhälsans uppdrag: att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland
  • erfarenhet av att framgångsrikt leda flerdimensionella organisationer
  • kännedom om Folkhälsans verksamhetsområden: forskning, hälsofrämjande medborgarverksamhet och serviceproduktion
  • passion för att leda och jobba för och med människor
  • starka kommunikativa färdigheter
  • förståelse av ekonomi- och förmögenhetsförvaltning
  • goda språkkunskaper i svenska, finska och engelska
  • akademisk utbildning.

Tilläggsinformation ges av IMS Talents Partners Sebastian Lindqvist (tfn 0400 668 246) och Sari Salojärvi (tfn 041 466 6064). Även ansökningarna skickas till IMS Talent Partners senast 2.4.2024.