Anna Hellerstedt blir ny vd för Folkhälsan - Folkhälsan
21 maj 2024

Anna Hellerstedt blir ny vd för Folkhälsan

Samfundet Folkhälsans styrelse har valt Anna Hellerstedt som ”en vd som kan se på verksamheten med nya ögon”.

Hellerstedt är en svensk företagsledare och civilingenjör som sedan 2006 är bosatt och verksam i Finland. Hon kommer närmast från rollen som vd för Hufvudstadsbladet Ab där hon de senaste sex åren lett en framgångsrik transformation av verksamheten. Före det har hon bl.a. arbetat som konsult på McKinsey & Co, varit handelssekreterare på Business Sweden samt varit direktör för veterinärtjänsterna på husdjurskedjan Musti Group. 

Samfundets Folkhälsans styrelse har sökt en vd med starkt dokumenterad erfarenhet av att leda organisationer och att hitta det som är kärnan i verksamheten. Jobbet väckte stort intresse och Folkhälsan hade många goda sökande.  

Anna Hellerstedt har erfarenhet av att framgångsrikt leda flerdimensionella organisationer och har redan tidigare arbetat i organisationer som sammanför människor kring viktiga samhällsfrågor och en bättre vardag.  Avgörande faktorer i valet var Hellerstedts passion för att leda och jobba för och med människor, hennes förmåga att skapa en trygg och öppen miljö och värna om medarbetarnas välmående, hennes goda samarbetsförmåga i att lyssna, leda och delegera samt hennes starka kommunikativa färdigheter. Anna Hellerstedt är också mycket bra på att bygga tydliga mål och visioner som kan föras vidare tillsammans med medarbetarna.  

- Från styrelsens sida är det ett linjeval. I det här läget behöver Folkhälsan en vd som kan se på verksamheten med nya ögon. Nu vill vi rikta blicken mot framtiden: Hur Folkhälsan med sin unika sammansättning av forskning, vård, omsorg, utbildning och medborgarrörelse ännu bättre än i dag kan bidra till en positiv utveckling för enskilda människor och hela samhället, säger Samfundet Folkhälsans styrelseordförande Siv Sandberg.

Anna Hellerstedt tillträder som vd för Samfundet Folkhälsan 1.10.2024. Niklas Talling, förvaltningsdirektör vid Samfundet Folkhälsan, sköter uppdraget som tf vd tills Hellerstedt tillträder. Efter det kommer Talling att fungera som Samfundet Folkhälsans vice vd.

- Jag är otroligt glad över min nya roll som vd för Folkhälsan. Det är en fantastisk verksamhet med ett väldigt meningsfullt uppdrag: att bidra till hälsa och välmående på svenska i Finland. Med det sagt är jag också ödmjuk inför uppdraget och under hösten kommer jag att lägga mycket tid på att lära känna kollegorna och förstå de stora frågeställningarna inom de olika delarna av Folkhälsans verksamhet, säger nyvalda vd:n Anna Hellerstedt. 

-  Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med alla engagerade medarbetare säkerställa att Folkhälsan fortsätter att vara relevant och att främja hälsa och livskvalitet på bästa sätt, också framöver!