Folkhälsans vd avgår - Folkhälsan
13 januari 2024

Folkhälsans vd avgår

Samfundet Folkhälsans styrelse beviljade vd Georg Henrik Wrede avsked vid ett extra insatt styrelsemöte på fredag kväll 12.1.2024. Wrede avgår med omedelbar verkan.

Orsaken till avgången är att Georg Henrik Wrede har agerat emot Folkhälsans interna principer gällande ett placeringsärende. Wrede har hösten 2023 placerat 250.000 euro av Samfundet Folkhälsans medel. Wrede informerade inte styrelsen om placeringen och hade heller inte följt Folkhälsans allmänna principer för placeringar.

Som en följd av den uppkomna förtroendekrisen beslöt Georg Henrik Wrede på eget initiativ att avgå som Samfundet Folkhälsans vd.

Samfundet Folkhälsans styrelse beslöt vid mötet på fredag 12.1.2024 att det som skett ska utredas grundligt. Styrelsen ger sin revisionsbyrå i uppdrag att utföra en extern utredning. Folkhälsan kommer att informera om resultatet av utredningen så fort som möjligt.

Styrelsen utsåg Samfundet Folkhälsans förvaltningsdirektör Niklas Talling till tf vd för Samfundet Folkhälsan.

På frågor svarar Samfundet Folkhälsans styrelseordförande Siv Sandberg, siv.sandberg@folkhalsan.fi.