Folkhälsan inleder rekryteringen av ny vd i mars - Folkhälsan
23 januari 2024

Folkhälsan inleder rekryteringen av ny vd i mars

Samfundet Folkhälsans styrelse fattade vid sitt möte 23.1.2024 beslut om att inleda en öppen vd-rekryteringsprocess. Styrelsen beslöt också att föreslå Tom Böhling som ny ordförande för Prakticum.

Samfundet Folkhälsans styrelse inledde på sitt möte 23.1.2024 processen med att rekrytera en ny vd för Samfundet Folkhälsan. Målsättningen är att posten kan utlysas i mars.

Samfundet Folkhälsans förvaltningsdirektör Niklas Talling har tillträtt som t.f. verkställande direktör för tiden 12.1.-31.7.2024.

Den juridiska och ekonomiska utredningen som gäller bakgrunden till tidigare vd Georg Henrik Wredes avgång 12.1.2024 pågår. Folkhälsan återkommer med mera information i ärendet så snart det är möjligt.

Samfundets styrelse beslöt även att föreslå Tom Böhling som ny ordförande i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum), i stället för Folkhälsans avgångna vd. Det formella beslutet om styrelsens sammansättning fattas av Prakticums bolagstämma. 

Ytterligare information:
Jessica Ålgars, Folkhälsans kommunikationsdirektör, jessica.algars@folkhalsan.fi