Folkhälsans avgångna vd tecknade aktier i estniskt bolag på eget bevåg - Folkhälsan
17 januari 2024

Folkhälsans avgångna vd tecknade aktier i estniskt bolag på eget bevåg

Folkhälsans tidigare vd Georg Henrik Wrede tecknade aktier för 250 000 euro i ett estniskt företag mot Folkhälsans interna principer för placering, utan att informera styrelsen och trots avrådan från ekonomiavdelningen. De fullständiga detaljerna kring placeringen utreds vidare.

Georg Henrik Wrede avgick 12.1.2024 från posten som Samfundet Folkhälsans vd på grund av en förtroendekris. Folkhälsan inledde omedelbart en extern utredning av det skedda. Utredningen visar att Wrede i september 2023 genom ett vd-beslut tecknade aktier för 250 000 euro i ett icke-listat, nygrundat estniskt bolag vid namn United Pre IPO Capital AS.

Folkhälsans ekonomidirektör avrådde Wrede från att göra placeringar av denna karaktär, men Wrede valde att framskrida med placeringen utan vidare förankring i organisationen eller i Folkhälsans förtroendemannaledning. Vd borde också enligt Folkhälsans instruktion ha rapporterat om placeringen till Samfundet Folkhälsans styrelse, men så skedde inte.

Wrede har också i början av 2024 fattat beslut om en ytterligare investering i bolaget, men den har inte ekonomiskt genomförts och förvaltningsnämnden har omkullkastat beslutet. Det var i samband med detta vd-beslut som placeringen kom Folkhälsans förtroendemannaorganisation till känna.  

Som en följd av det skedda är Folkhälsan nu majoritetsägare i United Pre IPO Capital. Minoritetsägare är ett företag i Estland. Folkhälsan utreder som bäst tillsammans med juridisk och ekonomisk expertis alternativ då det gäller ägandet i bolaget. United Pre IPO Capital har enligt uppgift som målsättning att utveckla en hälsoapplikation. Folkhälsan kan inte uttala sig om realismen i bolagets planer.

Enligt sin placeringsstrategi placerar Samfundet Folkhälsan inte direkt i onoterade bolag i utlandet, utan investeringarna sker alltid via fonder efter noggrann screening. Folkhälsan diversifierar sina placeringsrisker och skulle normalt aldrig gå in som majoritetsägare i ett dylikt bolag.

Den grundliga utredningen fortsätter, för att säkerställa att inget olagligt skett i processen. Den ekonomiska skadan är i detta skede uppskattad till den initiala investeringen på 250 000 euro.

Tidigare vd Georg Henrik Wrede har varit villig att samarbeta och delat med sig av bakgrundsmaterial åt Folkhälsan.

Mera information:

Siv Sandberg, Samfundet Folkhälsans styrelseordförande, siv.sandberg@folkhalsan.fi
Marcus Rantala, Samfundet Folkhälsans skattmästare, marcus.rantala@gmail.com