Hälsovikt för ditt barn - Folkhälsan

31 augusti 2022

Hälsovikt för ditt barn

- Föräldrar är fantastiska resurser, säger professorn i kostvetenskap Paulina Nowicka som skrivit den hyllade boken Hälsovikt för ditt barn (2022). Hon ger anhöriga till barn med övervikt eller obesitas vetenskap, verktyg och en väg framåt. Paulina är professor i kostvetenskap, legitimerad dietist med vidareutbildning i familjeterapi samt docent i pediatrisk vetenskap.

Viktstigmatiseringen i samhället har inte minskat, den har ökat.

Paulina Nowicka är expert på övervikt och obesitas hos barn och ungdomar, med över 20 års erfarenhet av arbete och forskning inom ämnet. Tidigare i år utkom hennes bok Hälsovikt för ditt barn, som är riktad till föräldrar och närstående till barn och ungdomar med övervikt och obesitas.

I samband med sitt besök på Folkhälsan blev Paulina intervjuad av Sophia Le Roux, sakkunnig i kost och hälsa på Folkhälsan. De diskuterade den nya boken, samt kostens roll för en hälsosam vikt för barn och unga.

Viktdiskussion speciellt med barn i fokus är viktigt, då mer än var fjärde finländsk pojke och nästan var femte finländsk flicka i åldern 2–16 hade övervikt eller obesitas 2020.

–  Viktstigmatiseringen i samhället har inte minskat, den har ökat, konstaterar Nowicka och betonar hur viktigt det är att bättre förstå sig på och acceptera olika sorters kroppar. 

 

Det handlar om att skapa sunda och hållbara matvanor som vara i längden och ger barnet en bra start i vuxenlivet.

I boken används obesitas istället för det mer allmänt använda fetma. Detta ordval är initierat av patientföreningar då de har upplevt att fetma kan upplevas som kränkande, att man fokuserar för mycket på fettet. Ordvalet är ett exempel på hur Nowicka genom hela boken fokuserar på att inte skuldbelägga familjer med övervikt och obesitas. Istället ger hon läsaren praktiska modeller till livsstilsförändringar baserade på forskning och hennes kliniska erfarenhet.

Nowicka motsätter sig idén att barn och unga skulle behöva banta, utan det handlar om små livsstilsförändringar i till exempel ätande och fysisk aktivitet som över en längre tid resulterar i en hälsosammare vikt. Och ju tidigare man börjar med det förebyggande arbetet eller vården, desto bättre. Föräldrar har mer kontroll över barnets dagliga rutin då barnet är yngre, och då kan barnet själv lättare acceptera nya vanor. Nowicka lugnar föräldrar som är oroliga för att barnet kan få en ätstörning ifall vikten uppmärksammas.

–         En bra behandling förebygger ätstörningar, säger hon, speciellt i tonåren då ungdomen själv kan försöka sig på snabba och skadliga lösningar.

Enligt Nowicka är kosten är en väldigt viktig del av vården, och det syns i att kapitlet Den bästa maten är det längsta i boken. Men även fysisk aktivitet, vila, sömn och sociala relationer får utrymme. Boken behandlar även sambandet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD eller autism och deras koppling till obesitas, vilket är ett viktigt inslag i diskussionen kring övervikt och barn och unga.

Vad gäller kost handlar det om att skapa sunda och hållbara matvanor som varar i längden och ger barnet en bra start i vuxenlivet. Vilket bröd väljer man i butiken eller vad ges barnet för att släcka törsten? Fiber och fullkorn är viktiga ingredienser i bröd, pasta eller flingor och det går lätt att få i sig onödigt mycket energi från välling, mjölk eller sockrade drycker. Kostförändringar hemma kan motiveras med att de är ”bra för att bli starkare/snabbare/bra för våra tänder”, och man kan även säga att ”nu testar vi att äta mer varierat för det är bra för oss”.

Syskonorättvisa kan undvikas med att alla i familjer skär ner på godis och ökar grönsaksintaget.

–         Bara för att föräldrarna behöver tänka mer på vikten hos det ena barnet, betyder det inte att det andra kan leva på sötsaker, säger Nowicka.

De tips och verktyg som ges i boken är bra för alla barn, inte endast de med övervikt och obesitas.

 – Föräldrar är fantastiska resurser” konstaterar Paulina. Och med sin bok har hon velat ge dem vetenskap, verktyg och vägen framåt.

Se hela diskussionen om Hälsovikt med Paulina Nowicka och Sofia Le Roux.