Pilotstudie blev permanent verksamhet för närståendevårdare - Folkhälsan

07 maj 2021

Pilotstudie blev permanent verksamhet för närståendevårdare

I Finland finns det i dag 350 000 personer som vårdar sina anhöriga, och deras roll bara växer. En närståendevårdares vardag kretsar ofta kring den som behöver omsorg, men vad händer när närståendevården tar slut?

Erkki och Margareta hjälper andra närståendevårdare

Sarah Åkerman är doktorand och projektkoordinator i socialpolitik vid Åbo Akademi. Hennes forskning handlar om närståendevård, och hon har sett att det finns ett stort behov av mera stöd och information.

– Före detta närståendevårdare besitter kunskap och resurser som hittills inte tagits tillvara i tillräcklig utsträckning. Vi hörde talas om ett projekt med erfarenhetsmentorer i Katalonien, och efter ett studiebesök där och en hel del modifieringar av deras modell beslöt vi att starta ett liknande projekt, säger hon.

Sarah Åkerman och projektledare Fredrica Nyqvist har samarbetat med Folkhälsan och Novia, och inom ramen för pilotstudien har man utbildat 25 erfarenhetsmentorer i Österbotten. Nu när projektet officiellt tar slut fortsätter verksamheten som en permanent del av Folkhälsans seniorverksamhet.

Under projektets gång har mentorernas välbefinnande följts upp med tre olika enkäter, samt fokusgruppsintervjuer. I intervjuerna framkommer det att mentorerna har mestadels goda erfarenheter av att gå kursen och utföra frivilliguppdrag.

– Att vara mentor har fått dem att känna sig viktiga, och de har även fått ett fint nytt socialt sammanhang. Samtliga har ju erfarenhet av att vårda en äldre person och många av dem är änkor eller änklingar. Jag är också imponerad över hur aktiva och ivriga mentorerna varit, trots att många av dem har svåra upplevelser i bagaget, säger Sarah Åkerman.

Studien är samtidigt en del i hennes doktorsavhandling, och hon säger att det varit väldigt givande att få kombinera forskning med en konkret verksamhet.

– Jag hoppas att vi kan vara med på ett hörn också när utbildningarna fortsätter på andra håll i Svenskfinland, säger hon.

Näst i tur är Åboland, där Folkhälsan planerar att starta en liknande utbildning i höst.

Text: Sonja Finholm


Fakta – Projektet Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare

  • Utbildningen är inspirerad av det katalanska konceptet "Expert Caregiver".
  • Riktar sig till personer med erfarenhet av att vårda en äldre person. 
  • Utbildningen pågick augusti–december 2019, och 25 personer deltog, samtliga med egen erfarenhet av närståendevård.
  • Projektet utfördes i samarbete mellan Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Folkhälsan, och finansierades av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, Leader Aktion Österbotten, Aktiastiftelsen och Svenska kulturfonden.