Holmsgården höll öppet hus - Folkhälsan

02 juli 2021

Holmsgården höll öppet hus

Holmsgården på Norrvalla i Vörå har invigts efter en omfattande renovering och hade öppet hus mitt i sommarvärmen, torsdagen den 1 juli.

Läs mera om Holmsgården

Sedan 2001 har Holmsgården ingått i Folkhälsans ägo, där främst folkhögskolans personal haft sina kontorsutrymmen och skolans bibliotek.

Sedan 2012 har huset stått tomt, tills renoveringen av byggnaden började våren 2020. Företaget H E Storlund Byggtjänst har stått för arbetet med renoveringen.

– Det har varit roligt att få arbeta med ett projekt här i hemknutarna. Projektet har varit intressant, det är alltid lite utmaningar när man renoverar gamla hus som är sneda och vindiga, säger byggföretagets verkställande direktör Staffan Julin som ansvarat för renoveringen.


Bilden: Vd Staffan Julin från företaget H E Storlund Byggtjänst. Foto: Karolina Isaksson.

Så långt som möjligt har man försökt hålla allting i ursprunglig stil och byggt så att det ser tidsmässigt rätt ut.

– Allting är i gammal stil. Vi har inte stött på några större överraskningar under byggandet, säger Julin.

Byggtjänst Storlund håller sitt 40-års jubileum på Holmsgården fredagen den 2 juli. Det kan säkert tolkas som att man är nöjd med det egna arbetet och att Holmsgården passar utmärkt för stämningsfulla fester och jubileer.


Foto: Karolina Isaksson, Du & Vi.

– Det finns en stor festsal, kök och serveringsrum. I övre våningen blir det kontorsrum för personalen, berättar Victor Ohlis som arbetar med verksamhetsutveckling och försäljning på Folkhälsan Utbildning.

I nedre våning finns två kammare som är utrustade med modern mötesteknik.

Byggnaden har en helt egen atmosfär som lämpar sig utmärkt för olika typer av sammankomster och exempelvis bröllop.

– Det är nära till kyrkan och allén gör det väldigt fint, säger Ohlis.

Foto: Karolina Isaksson, Du & Vi.

Folkhälsan Utbildnings verkställande direktör Tomas Järvinen är nöjd med renoveringen.

– Vi är mycket glada över att få Norrvallas karaktärsbyggnad i skick, och vi är säkra på att Holmsgården kommer i användning såväl för vår interna verksamhet som för det externa, så som bröllop och allehanda andra fester och möten, säger Järvinen.

Läs mera om Holmsgården.

Bilden: Anna Pensar-Kuivamäki, rektor och enhetschef vid Norrvalla, och Siv Sandberg, ordförande för Samfundet Folkhälsan, hjälps åt med att klippa bandet. Foto: Karolina Isaksson, Du & Vi.