Norrvalla erbjuder nytt folkhögskoleår efter nian - Folkhälsan

26 februari 2021

Norrvalla erbjuder nytt folkhögskoleår efter nian

Från och med hösten startar Folkhälsan en ny linje, kallad Warm up, på Norrvalla folkhögskola i Vörå i Österbotten. Warm up är ett folkhögskoleår för läropliktiga och riktar sig till elever som gått ut nionde klassen och inte vet vad de vill göra till näst. På Warm up får eleven under ett års tid att lära känna sig själv och i lugn och ro fundera på nästa steg i livet.

Mer om Warm up

 Studiemiljön här på Norrvalla är välkomnande och här finns en plats för alla. Stämningen är familjär och vi månar om tolerans och respekt. På Norrvalla kan du växa och mogna, här är du välkommen precis som du är, säger rektor Anna Pensar-Kuivamäki.

Rektor Anna Pensar-Kuivamäki välkomnar elever till Norrvalla i Vörå direkt efter nian. Warm up är ett nytt folkhögskoleår som skapats till följd av den förlängda läroplikten.

Den som vill kan också höja sina grundskolevitsord, gå någon gymnasiekurs eller testa på studier inom yrkesutbildning. I samma campus finns bland annat idrottsgymnasium, yrkesutbildning för idrottsledare och massörer samt ett stort utbud av kurser inom fria bildningen. Från Norrvalla finns bussförbindelser norrut och söderut och området erbjuder en lockande miljö för den som vill hålla igång fysiskt.

 

Från och med i år har läroplikten förlängts så att elever är läropliktiga tills de fyllt 18 eller tagit en examen på andra stadiet. Framskrider inte studierna efter nian ska vårdnadshavare och hemkommunen, i praktiken elevhandledaren på nian, kontaktas och man ska hitta lösningar så att den studerande hittar sin väg vidare.

 Grundtanken är att göra maskorna i skyddsnätet så täta att inga unga kan falla ut, säger Anna Pensar-Kuivamäki.

Regeringen vill på så sätt öka jämlikheten, höja kompetensnivån i Finland och se till att ingen blir utan en examen på andra stadiet . I och med det här väntas också många av landets folkhögskolor få ett uppsving med så kallade folkhögskoleår för läropliktiga.

Studier på dessa linjer består av gemensamt innehåll samt valbara, inriktade studier. I de gemensamma studierna ingår lektioner i vardags- och arbetslivsfärdigheter, interaktions- och kommunikationsfärdigheter, matematiska grundfärdigheter, studie- och karriärplanering, aktivt medborgarskap och livshantering. Utbudet av inriktade studier varierar enligt folkhögskola.

På Norrvalla kommer man att kunna välja bland annat idrott och språk.

Warm up

  • Studierna inleds 16.8.2021 och följer folkhögskolans läsår och lovtider.
  • Studierna är heltidsstudier i huvudsak måndag till fredag.
  • Här erbjuds också gratis internatsboende för de elever som vill det.
  • Studiematerial och internatsboende är avgiftsfritt. Också måltider och skolresor på över 7 km är kostnadsfria.

Kontakt och mer info: folkhalsan.fi/efternian
Kolla folkhögskoleutbudet: folkhogskolor.fi