Blivande idrottsledare berömmer utbildningen - Folkhälsan

10 februari 2021

Blivande idrottsledare berömmer utbildningen

Både lärarna och studieupplägget får mycket beröm av blivande idrottsledare. Den fina gemenskapen med andra studerande och de unika studiemiljöerna på Norrvalla och Solvalla har också stor betydelse för trivseln.

Läs mera om utbildningen

Med bra studieplan kommer man långt

Dana Leskinen har inte alltid haft det lätt i skolan och hon gillar att lära sig saker via det praktiska.

– Min mamma studerade vid Solvalla för trettio år sedan och jag tycker att idrottsledare är en bra utgångspunkt för fortsatta studier, säger Dana.

Hon tänker fokusera på fotboll efter att hon blir klar idrottsledare.

– Men först ska jag hålla paus under ett år. Jag vill satsa på musik, konst och på välmående och andra saker som jag tycker om att göra och njuter av.


Dana vill arbeta i ett människonära yrke, exakt vad det blir är ännu öppet.

Dana har haft en flexibel studieplan som passat henne då hon ofta varit på matchresor med landslaget.

– Med en bra studieplan kommer man långt och jag har fått mycket hjälp av lärarna för att bygga upp den. Jag har hälsofrämjande som valfritt ämne.

Hon har tyckt mycket om gemenskapen på Solvalla, både med studiekamraterna och med lärarna.

– I en så liten skola kommer man nära varandra och lärarna har verkligen brytt sig om oss. Min självförståelse har blivit bättre tack vare vänner och lärare.

Ångrar inte sitt beslut

Julia Lindroos kände sig inte helt hemma i gymnasiet så hon kontaktade Solvallas studiesekreterare Jonna Danielsson.

– Jag fick bekanta mig med idrottsledarutbildningen i en vecka och snabbt insåg jag att Solvalla var rätt ställe för mig. Vi har en fin gemenskap med alla årskurser och personalen.

Miljön på Solvalla är unik säger Julia och studierna mångsidiga.

– Nu studerar jag mitt tredje och sista år och ångrar inte mitt beslut.

Julia säger att studierna till idrottsledare öppnar många nya möjligheter till fortsatta studier.

– Jag tänker studera till massör vid Solvalla som deltidsstudier medan jag jobbar inom idrottsbranschen. Min dröm är att sedan ännu komplettera med studier till antingen naprapat, kiropraktor eller osteopat.

Hon studerar på heltid och uppskattar att en stor del av studierna är ”Learning by doing”.

– Jag har valt upplevelseidrott och hälsofrämjande till mina valbara kurshelheter.

Solvalla har gett möjlighet till varierande aktiviteter året runt.
– Vi kan välja mellan exempelvis gymmet, studion, arenan och sportplanen.

Den fina gemenskapen har varit viktig också för Julia. De som studerar bor på skolan och är mycket tillsammans också på fritiden.

– Det har varit lätt att inhämta ny kunskap när lärarna har presenterat studieämnena på ett intressant sätt. Kurskamraterna stöder och stärker motivationen.

Tar sikte på Åbo Akademi

Fanny Fors studerar för tredje året vid Norrvalla och blir klar i maj med sin grundexamen i idrott.

– Eftersom jag hela tiden haft pedagogiska yrken, så som klass- eller speciallärare, som mål efter studierna tyckte jag att den här utbildningen skulle passa perfekt. Man behöver såklart ett intresse för hälsa och idrott, och det har jag haft genom hela livet.

Fanny avlägger en så kallad kombiexamen. Vid sidan om studierna på Norrvalla har hon avlagt studier på Vörå Samgymnasium.

– Studierna har jag avlagt på heltid, vilket vissa perioder krävt en hel del jobb. För min del har upplägget fungerat till största delen bra.

Det har funnits perioder då scheman har krockat brutalt.

– Men med förstående lärare och bra system där man lätt kan se de missade lektionernas innehåll, har det fungerat bra!

Fanny skriver fyra ämnen i studentexamen, tre av dem har hon redan skrivit i höstas. I vårens skrivningar återstår endast modersmål.

– Efter Norrvalla har jag siktet inne på Åbo Akademi. Genom mina studier har jag fått avlägga flera praktiker, och kunnat ta vikariat för klasser i grundskolan.

Fanny visste redan i nian att hon ville jobba med barn.

– Nu är jag övertygad om att det passar perfekt för mig. Speciallärare är nog det jag kommer att söka till i första hand.

Samhörigheten på Norrvalla i hennes klass var familjär.

– Ibland glömmer vi att vi inte känt varandra hela livet. Det är nästan tur att vi har så olika scheman nu på slutet och inte ser varandra varje dag; för då hinner vi vänja oss lite för livet efter examen.

Sådana lärare får man bara en gång i livet säger Fanny.

– Jag har aldrig lärt mig så mycket och utvecklats så fort som under de senaste tre åren. Vi fick genast ta ansvar för mycket och det var bra.

Fanny säger att hon alltid kommer att ha nytta av vad hon lärt sig på Norrvalla.

– Studerar jag direkt vidare har jag mycket jag redan kan som jag kan ha nytta av. Samma sak gäller om jag skulle bestämma mig för att börja jobba direkt. Jag är nöjd över mitt val att studera till idrottsledare, för jag kan inte tro att jag skulle lärt mig mera någon annan stans.

Ville lära sig mera om ledarskap

Benjamin Strengell valde att studera till idrottsledare på Norrvalla för att idrott alltid varit en viktig del i hans liv.

– Jag har känt mig bekväm framför grupper så jag ville lära mig mera om ledarskap och få prova på många olika grenar.

Psykologi har han alltid varit intresserad av och därför är idrottspsykolog ett tänkbart framtidsyrke.

– Men nu den närmaste tiden kommer jag att jobba med att leda olika träningar och kanske ha egna kunder som personal trainer.

Ett eget företag finns också i planerna.

– Vi får se vad det blir och hur det går.

Benjamin studerar på heltid och har lektioner varje dag och inte mycket tid för annat än skolan.

– I mitt fall när jag jobbar på sidan om så blir det ibland väldigt snävt med tid. Lärarna är oftast förstående och hjälper en om man bara frågar.

Norrvalla erbjuder möjlighet till all typ av idrott både inne och utomhus.

– Vi får utnyttja den utrustning som finns på skolan. Gemenskapen med eleverna är suverän och det känns som att man är en liten familj, alla känner alla och tillsammans hittar man oftast på något roligt att göra både på fritiden men också under skoldagen.

Läs mera om utbildningen till idrottsledare och grundexamen i idrott.