Trygghetslåda ger idrottsföreningar verktyg för att skapa en trygg idrottsmiljö - Folkhälsan

20 april 2021

Trygghetslåda ger idrottsföreningar verktyg för att skapa en trygg idrottsmiljö

Folkhälsan lanserar ett nytt material för föreningsaktiva inom barn- och ungdomsidrott. Trygghetslådan ger föreningar verktyg och material för att främja en trygg idrottsgemenskap, där alla kan trivas och utvecklas.

– I trygghetslådan har vi samlat material som kan användas för gruppstärkande övningar och inom det mobbningsförebyggande arbetet. Vi vill erbjuda tränare och ledare ett smidigt sätt att ta del av den här informationen. Många föreningsaktiva jobbar med annat om dagarna och kan därför ha svårt att hinna gå på kurser om dessa ämnen, säger Karin Storbacka, projektledare för Trygg idrott.

Trygghetslådan består av material som kan användas för att stärka gruppgemenskapen, stöda förebyggande och ingripande metoder mot kränkningar och mobbning samt symbolstöd för att inkludera flera i verksamheten. Verktygen i trygghetslådan kan användas i den dagliga fritidsverksamheten; på träningar, under föräldra- eller tränarträffar och under styrelsemöten.

– Materialet i lådan kan ses som en typ av smörgåsbord. Alla föreningar är olika, välj de material som passar just er förening. Det kan vara bra att gå igenom materialet i styrelsen – hur ser värdegrunden ut hos er och finns det en handlingsplan mot mobbning? Samla gärna ledarna och gå igenom materialet tillsammans och fundera över hur ni kan använda det. Prova på att ta in gruppstärkande övningar under uppvärmningarna eller på att använda kompiskorten under kommande bussresor med gruppen.

 

De vuxnas roll avgörande

Folkhälsan har en lång bakgrund inom mobbningsförebyggande arbete inom småbarnspedagogik och skola, men även inom fritidsverksamhet. Enligt Storbacka är de vuxnas roll avgörande för gruppens samspel också inom idrotten.

– Vi vuxna har ansvaret för att ge barn och unga verktyg att fungera i grupp. Speciellt då det gäller att få igång en ny verksamhet eller då nya personer kommer med i verksamheten är de vuxnas roll viktig.

Coronaåret har påverkat också idrottsverksamheten och många träningar har fått hållas på distans.

– Se trygghetslådan som en nystart inom föreningen! Barn och unga som kommer tillbaka till träningen fungerar nödvändigtvis inte lika i gruppen som tidigare. Då kan lådans gruppstärkande övningar fungera som en fin boost och nystart för gruppen, tipsar Storbacka.

Lanseringsturné för trygghetslådan

Folkhälsan ordnar en lanseringsturné och under träffarna runtom i Svenskfinland presenteras materialet i lådorna. Föreningsaktiva inom barn- och ungdomsidrott är välkomna att delta för att inspireras och få med sig en låda till sin förening. På grund av rådande läge ordnas träffarna virtuellt eller utomhus.

Lanseringsturné:
Åboland 26.4 kl. 18–19.30
Vörå 3.5 kl. 18–19.30
Vasa 4.5 kl. 18–19.30
Pedersöre 5.5 kl. 18–19.30
Kronoby 6.5 kl. 18–19.30
Sjundeå 11.5 kl. 18–19.30
Borgå 17.5 kl. 18–19.30
Helsingfors 26.5 kl. 18–19.30
Mariehamn september, datum på kommande

Mer info om träffarna samt anmälning finns på folkhalsan.fi/tryggidrott.

Folkhälsan har fått understöd av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för att framställa materialet. Materialen i lådan har utvecklats i ett samarbete med stiftelsen Friends i Sverige.