”Närstående och anhöriga är mer än ovärderliga” - Folkhälsan
05 oktober 2020

”Närstående och anhöriga är mer än ovärderliga”

Den första europeiska anhörigdagen (European Carers Day) firas i morgon den 6 oktober och ska erbjuda en stark röst för anhöriga och närståendevårdare runtom i Europa.

Anhöriga och närstående uppskattas ansvara för cirka 80 procent av all långtidsvård inom EU. I Finland finns omkring 350 000 närståendevårdare, varav cirka 47 500 har ett avtal om stöd för närståendevård med sin hemkommun. Anhörigas och närståendes vård, omsorg och närvaro är avgörande för att den offentliga vården ska räcka till.

Vård och omsorg om en nära och kär person ger tillfredsställelse och närhet, men kan ha svåra konsekvenser för dem som vårdar. Situationen kan påverka deras arbetsliv, ekonomi, sociala liv samt psykiska och fysiska hälsa.

Covid-19-pandemin och dess följder har haft en påtaglig inverkan på närståendevårdare och deras familjer, bland annat då det blev nödvändigt för äldre och personer i riskgrupper att hålla distans och isolera sig. Servicen i många kommuner pausades eller drogs in, vilket också bidragit till ensamhet i familjerna.

– Den första europeiska anhörigdagen firas i en tid då närståendevårdare och anhöriga är mer än ovärderliga. De är alltid ovärderliga, men speciellt i sviterna av covid-19 har närståendevårdarnas vardag varit kringskuren på så många sätt. De har inte kunnat få hjälp till hemmet, varken den officiella vägen eller via sina nätverk: barn, föräldrar, vänner eller andra. Vi har fått möta mycket sorg och trötthet under det gångna halva året, säger Jonna Skand, sakkunnig i närståendevård vid Folkhälsan.

Det är hög tid att synliggöra närståendevårdare i Europa, lyfta fram deras ovärderliga insats i samhället, samt belysa deras situation och behov av stöd. Det gör vi tillsammans med Eurocarers, det europeiska nätverket för närståendevård i Europa. 

– Eurocarers budskap Vi är anhöriga – vi är viktiga – vi behöver stöd är mer aktuellt än någonsin, säger Skand.

Läs mera om Folkhälsans verksamhet för dig som tar om hand en närstående hemma genom att klicka här.

Läs mera om europeiska anhörigdagen genom att klicka här.