Trygga möten berör på Folkhälsans äldreboenden - Folkhälsan

15 maj 2020

Trygga möten berör på Folkhälsans äldreboenden

Besöksförbudet på äldreboenden har lett till att många inte har sett sina anhöriga på flera veckor. Lagom till mors dag tog de olika enheterna på Folkhälsan innovativa lösningar i bruk för att de äldre ska kunna träffa sina anhöriga, om än inte krama om dem.

I och med den rådande coronasituationen har de äldre på Folkhälsans dygnet runt-vård inte haft möjlighet att träffa sina närstående. Viljan att möjliggöra möten mellan de äldre och deras närstående har dock varit stor bland personalen och ledningen. Lagom till mors dag hade de olika enheterna för Folkhälsans äldreboende kommit på trygga sätt för de äldre att möta sina kära genom att ses från balkong eller att ha plexiglas eller fönsterruta mellan sig.

Lösningen kom till i gott samarbete mellan flera olika enheter inom Folkhälsans äldreomsorg.

– Vi har haft rörande möten då äldre och deras närstående inte setts på två månader. Vi har ansträngt oss för att skapa en trygg och hemtrevlig omgivning för mötena. Ibland blir den äldre först rörd men glad under besöket. Det kan vara tungt att inte få röra varandra, men det finns en förståelse, säger personalen vid Folkhälsanhuset i Brunakärr i Helsingfors.

De äldre har saknat sina anhöriga och de anhöriga har saknat och varit oroliga över sina äldre trots digitala möjligheter att umgås. Digitala lösningar ersätter förstås inte att man ses fysiskt.

– Det är viktigt att få träffa dem som betyder mest för en då man är i det sköraste skedet av sitt liv. De äldre saknar fortfarande kramar och att få röra, men vår kunniga och omtänksamma personal gör sitt bästa i att stöda dem även nu, säger Kira Exell-Paakki som är chef för boende och socialservice på Folkhälsan.

De nya omständigheterna har också berört dem som bor självständigt i lägenhet i våra hus. Anhöriga har enligt rekommendationerna inte besökt de äldre invånarna i husen. På gårdarna har de kunnat träffas med beaktande av säkerhetsavstånd. För dem som bor i hus med självständigt boende har personal från de olika verksamheterna kommit till hjälp och skött butiks- och apoteksärenden.

– De här har varit väldigt uppskattat då många som bor i husen hör till riskgrupper eller bor långt borta från service. Det har varit jätteviktigt för oss att göra vardagen trygg för dem som bor i husen. Likaså har det varit viktigt för de självständiga äldre att få den hjälp de behöver för att fortsätta ha en trygg och smidig vardag, säger Joacim Sandbacka, Folkhälsans regionchef i Österbotten.

Text: Rosa Welander