Lek på avstånd tillsammans - Folkhälsan
07 maj 2020

Lek på avstånd tillsammans

Har du en vuxen bekant, vän eller släkting som gärna skulle umgås med nära och kära barn digitalt i dessa ovanliga tider? Eller vill du själv leka med någon på distans? Vi har samlat lekar som passar för videosamtal eller per telefon.

Vi har samlat ihop ett urval lekar och aktiviteter som går att göra och leka tillsammans med videosamtal, konferenssamtal eller per telefon. Med finns lekar som inspirerar till fart, fläng och till återhämtning, lekar med ord, sagor och fantasi, nya och gamla lekar, och lekar som sporrar minnet och lockar till eftertanke och reflektion.

Under morsdagshelgen firar vi den nationella lekdagen och drömmarnas motionsdag. Du kan passa på att uppmärksamma dagarna genom att prova på någon av lekarna från listan nedan. Mera tips och idéer hittar du också på www.folkhalsan.fi/lekochrorelse.

Största delen av lekarna finns också på vår Lekdatabas, där du hittar över 300 andra roliga lekar för barn i alla åldrar. Så om du vill få mera idéer kan du gå in på lekar.folkhalsan.fi/ och rota bland dem.

Lekar att leka på distans

Alla med!
Ställ en fråga som passar in på en eller flera av er som deltar. Den som frågan passar in på får sedan reagera genom att sträcka upp handen/göra en rörelse/visa en min/säga bääää/eller vad som helst annat som ni på förhand kommit överens om. Det är viktigt att ställa frågor så att alla får åtminstone en grej att reagera på! Här några exempel på frågor:
• vems namn börjar på ...?
• vems favoritfärg är ...?
• vem har på sig färgen ...?
• vem har ... på sig?
• vem saknar ... (till exempel julen, sommaren, skolan, veckoslut osv.)?
• vem tycker det är roligt att vara här?
• vems favoritmat är ...?
• vem är ... år?
• vem har varit ... idag (t.ex. ledsen, nöjd, glad, förvirrad, arg osv.)?
• vem går i ... (dagis/skola/ingendera)?
• vem heter ...?
• vem tycker om ... (godis/köttbullar/vitsippor/att hoppa hopprep/baka/skratta/gråta/sjunga/dansa osv.)?

Pantomim
I den här traditionella leken gäller det att föreställa någonting utan ljud och ord, bara använda kroppen, medan de/den andra gissar. Ni kan visa och gissa turvis. Ni kan antingen fritt välja vad ni visar, eller komma överens om ett tema, t.ex. vad använder jag för verktyg, vilket djur är jag?

Förklaringslek
Vad tänker jag på? Välj turvis något, vad som helst, som du sedan med hjälp av ledtrådar försöker få den/de andra att komma underfund med vad det är. Om du väljer t.ex. en kikare, kan du säga så här: “man kan titta genom den”, “den har runda former”, ”den förstorar” o.s.v.

Loppan
Loppan är en klassiker som du kanske minns från din egen barndom. Vik ihop en loppa på varsitt håll, instruktion finns under länken nedan. När ni har klarat av det har ni redan kommit långt! Skriv in roliga frågor och uppmaningar under flikarna. Allt är möjligt, här några förslag: Vad heter din mamma? Stoppa pekfingret i örat. Vad önskar du till middag i dag? Kryp under bordet. Vilka fåglar har du sett ute den här veckan? Vad har Snorkfröken runt ena vristen? Hämta något mjukt och grönt. Rimma på ordet fötter. Nu kan leken börja! lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/loppan

Rörelselek
Gör en rörelse som alla ska göra efter. Sedan går turen vidare till den andra/nästa, som gör en rörelse som de andra härmar. Håll på så länge det är roligt!

Gissa vad jag ritar
Dela skärmen om du använder ett videokonferensprogram och rita på skärmen eller visa vad du ritar på ett papper så att alla ser. En i taget ritar, medan de andra gissar vad det blir.

Föremål-leken (Kims lek)
Rada upp olika saker framför skärmen. Titta tillsammans igenom dem och namnge sakerna. Nu tar du bort en av sakerna, och så får ni försöka minnas vilken sak som fattas. Ni kan variera leken genom att ta bort flera saker på en gång, eller ändra plats på sakerna. lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/kimlek-

Gissa känslan
Visa turvis en känsla med kroppen/ansiktet och låt de andra gissa vilken känsla det är. Om ni vill kan ni sedan alla pröva på att visa den känslan. Sedan får den följande visa en annan känsla. Det går också bra att använda bilder. Titta på bilden tillsammans och fundera på hur personen känner, och pröva på att härma personen på bilden.

Ljudlek
Ni kan turvis låta som något (t.ex. ett djur, en maskin, något i naturen …) och låta de andra gissa vad ljudet föreställer. Den som gissar rätt får göra nästa ljud.

Hänggubbe
Det går bra att leka den här traditionella leken då ni delar datorskärm. Den ena av er funderar ut ett långt ord och det gäller det för den andra att gissa vilket ordet är, genom att föreslå bokstäver som kunde finnas i ordet. lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/hanggubbe

Avslappning
Lyssna tillsammans på avslappningsövningar på adresserna folkhalsan.fi/chilla/ och folkhalsan.fi/barn/professionella/lilla-chilla/avslappnade-fantasiresor/.

Min egen saga
Skriv och rita turvis, mellan träffarna, en saga och berätta den för varandra på nästa träff.

Gemensam saga
Det finns olika sätt att gemensamt hitta på en saga. Ni kan turvis visa en bild eller ett föremål för varandra, som ni ska baka in i sagan. Här är andra exempel:
lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/ord-for-ord 
lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/sagoformel

Sagolåda
Det är lätt och roligt att skapa en sagolåda. Du kan helt enkelt lägga sagan i lådan genom att i en låda samla ihop rekvisita – föremål och bilder som representerar nyckelbegrepp i sagan och som för sagans handling vidare. Under sagans gång spelas händelserna sedan upp genom att du ur lådan tar upp och flyttar på dockor och figurer samtidigt som du berättar sagan. Läs mer här under rubriken Sagolådor: folkhalsan.fi/spraklekar/

Origami
På Youtube finns många filmade instruktioner på hur man kan vika papper. Välj ut vad ni vill göra, lägg på videon och vik tillsammans ett steg i taget.

Önskesång
Välj turvis en sång som ni sedan spelar upp eller sjunger för varandra under träffen. Ni kan också berätta för varandra varför ni valde just den här sången.

Gemensam dans
Lägg på musik och dansa till den på varsitt håll! Ni kan kombinera det här med aktiviteten ovan.

Dansstopp
Lägg på musik och spring fritt omkring och dansa. Så fort du stänger av musiken försöker ni stå alldeles stilla tills du lägger på musiken igen.

Gympastund
Ni kan turvis leka ”gympalärare” och hålla en kort gympastund för varandra. Den som är lärare visar rörelser som den andra/alla andra får göra efter.

Bilda ord och meningar
Skriv på måfå ner en rad bokstäver på ett papper som du visar upp. Nu gäller det för er att hitta på en mening där orden börjar på de bokstäver som står på pappret. Ni kan antingen använda bokstäverna i valfri ordning eller komma överens om att orden ska vara i den ordning som bokstäverna är skrivna.

Olika språk
Vi spelar upp eller säger ord på olika språk (t.ex. cupcake) och den eller de andra ska gissa vilket språk det är. Ni kan också försöka gissa vad ordet betyder.

ABC-listor
En lek där ni ska försöka samla så många poäng som möjligt genom att komma på och skriva ner ord på bestämda bokstäver inom vissa kategorier. lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/abc-listor.

Alfabetord
En lek där ni ordnar bokstäverna i ett ord i alfabetisk ordning och låter andra gissa vilket det ursprungliga ordet kan tänkas vara. lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/alfabetord

Avsluta meningen
Skriv ner början av olika meningar på ett papper och klipp ut dem till remsor, som du lägger i en påse. Meningarna kan vara påståenden med öppet slut eller meningar som har ett givet svar. lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/avsluta-meningen

Bakvända ord
En lek där det gäller att skriva ner ord baklänges och låta andra gissa vad det ursprungliga ordet är lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/bakvanda-ord-

Bildminne
Titta på en bild tillsammans. Ställ och svara turvis på frågor om den. lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/bildminne

Dela in ord i kategorier
Rabbla turvis upp flera olika ord ur samma kategori. Sedan får den/de andra klura ut vilken kategori orden tillhör. Exempel på kategorier är bilmärken, färger, fåglar, namn, bokstäver, blommor, kläder, sagofigurer, årstider, mat, känslor, träd, väder, frukter o.s.v. lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/dela-in-ord-i-kategorier

Djur kan
Rör er fritt till musik, stanna upp musiken och härma sedan på uppmaning olika djur. lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/djur-kan

Exercis för rytm och reson
Tillsammans räknar ni högt till tio och går på ställe i samma takt. Sedan börjar ni byta ut siffror mot rörelser. Först lämnar ni t.ex. bort siffran sex och klappar i stället en gång. Byt sedan ut nästa siffra mot rörelse. Och nästa ...! lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/exercis-for-rytm-och-reson

Rimma tillsammans
Säg turvis ett ord, som den andra får försöka rimma på. Om du vill ha tips på rimmande ord och meningar kan du titta här: folkhalsan.fi/spraklekar/ . Under rubriken Rim hittar du olika text och bildkort.

I-språket
En lek där ni försöker samtala genom att byta ut alla vokaler i orden till i. Förstår ni varandra? lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/i-spraket

Motsatser
Säg turvis ett ord och så får den andra av er säga motsatsen till det lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/motsatser

Vad ska bort?
Lägg fram ett antal bilder eller föremål framför skärmen och fundera tillsammans på vilken/vilket av dem som inte hör ihop med de andra, t.ex. katt, hund, gris, lamm, elefant. En variant av leken är att ni turvis väljer två av bilderna eller föremålen och förklarar för varandra varför ni tycker att de hör ihop. Här kan fantasin flöda. Då är inget rätt eller fel: Elefanten och grisen hör ihop för att båda tycker om att rulla sig i gyttjigt vatten! lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/vad-skall-bort

Vad ska nudda golvet?
Lägg på musik och hoppa fritt omkring. Stanna sedan upp musiken och säg vilken kroppsdel som får röra i golvet, t.ex. ”ena foten och ena handen!” Ni märker säkert att det är skillnad på att nudda golvet med fötterna, eller med magen, hakan och stortåna. Leken är rolig då den blir lagom utmanande! lekar.folkhalsan.fi/spraklekar/vad-skall-nudda-golvet