Intentionsavtal: Svenska daghem i Kouvola övergår i Folkhälsans regi - Folkhälsan

18 juni 2020

Intentionsavtal: Svenska daghem i Kouvola övergår i Folkhälsans regi

Garantiföreningen för Svenska Lekskolan och Folkhälsan har slutit ett intentionsavtal om att verksamheten vid Svenska Lekskolan Lekis samt Svenska Lekskolan Villekulla i Kouvola från och med hösten övergår i Folkhälsans regi. Daghemmen kommer i fortsättningen att heta Folkhälsan Lekis och Folkhälsan Villekulla. Hela Folkhälsan-koncernens starka kunnande, utvecklingsarbete och omfattande tjänster för barnfamiljer kommer att utnyttjas i småbarnspedagogiken. Föreningen Svenska Lekskolan fortsätter sin egen verksamhet i Kouvola med att ideologiskt och ekonomiskt stöda småbarnspedagogiken och det svenska språkets ställning på området.

Läs mer om Folkhälsans daghem här

– Vi är lyckliga över att samarbetet förverkligas och stolta över att få införa Folkhälsans tjänster också för Kouvolabor och på detta sätt märkbart förbättra serviceutbudet i vår hemstad, berättar Svenska Lekskolans verkställande direktör Jaakko Forsell.

Svenska Lekskolan rf är en icke vinstdrivande privat serviceproducent inom småbarnsfostran som grundades 1983. Den erbjuder barn en trygg, lugn och mångsidig uppväxtmiljö, där barn kan växa, uppleva och lära som individer och medlemmar av en grupp. Detta ger en stark grund för att stärka barnets tidiga språkkunskap och stöda inlärningen i vardagen. I verksamheten utnyttjas också den omgivande naturen och kulturtjänsterna i närheten. I Svenska Lekskolan ges tid åt och värdesätts den viktiga leken och mötet med familjerna. Svenska Lekskolans daghem Lekis, som finns i Kuusankoski, har 25 platser och är helt svenskspråkigt, medan Villekulla i Valkeala har 84 platser och är språkligt berikat.

­– Våra svenskspråkiga daghem på språköar är en viktig del av vår verksamhet. Vi ser fram emot möjligheten att i fortsättningen kunna finnas också i Kuusankoski och Valkeala, och önskar att vi snart kan välkomna Kouvolabarnen och deras vårdnadshavare till våra daghem med hälsofrämjande verksamhet, säger Folkhälsan Välfärds vd Gun Eklund.

Folkhälsan är en mångsidig, modern, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden. Folkhälsan grundades 1921 och har i dag har omkring 1 300 anställda samt närmare 19 000 frivilligmedlemmar runtom i Svenskfinland. Folkhälsan verkar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum. Folkhälsan Välfärd Ab är Folkhälsans serviceproducerande bolag, som erbjuder daghem, eftis, sommarläger, neuropsykiatriska utredningar, habilitering och rehabilitering, familjerehabilitering och familjestöd, barnhem och skyddshem samt korttidsvård för barn med funktionsnedsättning i Nyland, Åboland och Österbotten samt på några språköar i andra landskap.