En dörr har öppnats för bättre integration - Folkhälsan
31 januari 2020

En dörr har öppnats för bättre integration

Luckan Integration har lanserat Dörren, ett digitalt massmatchningsverktyg. Dörren möjliggör möten mellan lokala och utlandsfödda i samma bransch. Folkhälsan är en av flera organisationer som lovat göra sitt bästa för att sprida kännedom om Dörren bland sina anställda.

Folkhälsan stöder Luckans Dörren-projekt genom att anställda ges möjlighet att delta i Dörrens mentorprogram under arbetstid ( 3 x 1 timme). Träffarna kan hållas på arbetsplatsen med tillstånd av förmannen och under villkoret att verksamheten inte får lida eller kräver vikarie.

Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede välkomnar initiativet med Dörren:

– Hälsa handlar inte bara om hur man själv mår, utan även om att alla i omgivningen mår bra. Finland behöver invandring, och då är det viktigt att vi ser till att alla i samhället har ett meningsfullt sammanhang, arbete och vänner. Att öppna dörrar handlar om en dialog mellan de som är mer hemma här och de som ännu är nya, säger Wrede.

Paneldebatt på Luckan vid Dörrens lansering 29 januari, från vänster: Georg Henrik Wrede, vd, Folkhälsan, Jonathan Nyman, Project Director, Exove, Miika Sahamies, specialsakkunnig, Akava, Jonna Sahala, verksamhetsledare, scouterna/ Förbundsarenans representant, Jan Rundt, byråföreståndare, Helsingfors arbis.

Tar tid att bygga upp ett nätverk

När man är ny i ett land tar det ofta tid att komma i kontakt med människor från ens egen yrkesbransch och att bekanta sig med förhållandena och ens möjligheter inom den branschen. Den här bristen på insyn och på professionella nätverk är ofta en stor utmaning.

– Meningen är inte att du som dörröppnare ska fixa ett jobb åt någon. Men ett möte där ni utbyter erfarenheter med varandra, kan på sikt leda till fler kontakter och ökar möjligheterna för att hen hittar ett jobb, säger projektledare Gerd Norrgård från Luckan.

Idén kommer från Sverige där samma koncept går under namnet Yrkesdörren.

Projektet startade 2018 och under våren och sommaren 2019 har Dörrens pilotprojekt pågått, medan man utvecklat webbsidorna.

– Vi märkte då att deltagare registrerade sig snabbt från nästan alla branscher. Nu skulle det behövas fler dörröppnare, säger Gerd Norrgård.

Som moderator under paneldebatten fungerade Jens Berg, Montem.

– Saker som förvånade oss själva var att vi har fått deltagare från branscher som sociala sektorn, idrotts-, förenings-, kultur-, marknadsförings-, kommunikations-, it- och forskningssektorn, med bland annat kemister och biologer. Speciellt förvånande var det kanske att vi har många från it-sektorn, också kodare, fast det sägs råda brist på dem just nu, berättar Gerd Norrgård.

Projektet riktar sig i första hand till invandrare i Nyland. Luckan driver projektet i samarbete med bland annat svenskspråkiga integrationsutbildningarna – samarbetsparter är bland annat Borgå folkakademi, Helsingfors Arbis, Akava, Scoutförbundet, Folkhälsan och företagarföreningar.

Läs mera om Dörren
Läs också om Folkhälsans projekt Hälsa i Mångfald

 
Forskaren Anu Yijälä, från Helsingfors stad, längst till vänster, presenterade fakta om nätverkens betydelse för utlandsföddas sysselsättningmöjligheter i huvudstadsregionen.

Bilden högst uppe: Från vänster projektkoordinator Melanie Lindgren (ej mera vid Luckan, bilden tagen före jul), i mitten Dörrens projektledare Gerd Norrgård, längst till höger verksamhetskoordinator Luca Maurizi från Folkhälsans förbund. Luca Maurizi sitter med i styrgruppen för projektet Dörren och är projetkoordinator för Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald.