Dagverksamheten Pointen startar i höst! - Folkhälsan

03 april 2020

Dagverksamheten Pointen startar i höst!

Folkhälsan startar en ny dagverksamhet för unga vuxna med stora funktionsvariationer. På Pointen ska ungdomar få delta i pedagogiskt upplagd verksamhet i en liten, noggrant sammansatt grupp.

Två unga män har redan provat på verksamheten som ett slags pilotgrupp. Mammorna till de båda, Emelie Westerlund och Maria Andersson, har i flera år jobbat tillsammans för att skapa en god vardag för sina söner. De har tillsammans med några andra föräldrar grundat föreningen Ljushemmet för ändamålet.

– För vår son, som har svår autism, började sökandet då skolan tog slut för tre år sedan. Den verksamhet som fanns att tillgå passade inte honom alls. Man skulle själv ta initiativ till aktiviteterna, annars blev man bara sittande. Det fungerar bra för många, men det går ju inte om man har svår autism. Så vi började ha honom hemma, berättar Emelie Westerlund.

I januari 2019 tog Emelie och Maria kontakt med Folkhälsan, med frågan om det kunde finnas intresse att starta upp ett nytt slags dagverksamhet. Den skulle ha mer pedagogisk verksamhet, som en slags fortsättning på skolan, och rikta sig till ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.

–  Folkhälsan nappade direkt, till vår stora glädje. Sedan har det tagit tid att få ihop det praktiska – men nu börjar allt vara klart.

Rymliga utrymmen i Brunakärr

Utrymmena står färdiga i Folkhälsanhuset i Brunakärr, och snart inleds rekryteringen av personal. Verksamheten ska drivas av en enhetschef och en person som bygger upp det pedagogiska innehållet i dagen. Därtill kommer deltagarnas vårdare. 

– Utrymmena är så fina! De är stora och rymliga, med ett gemensamt rum, ett sinnesrum, ett avkopplingsrum och ett stort kök. Det finns också små grupprum för 1-2 personer.

Den gemensamma verksamheten sker i det stora, gemensamma rummet. Om någon av deltagarna blir för trött eller känner behov av att lugna ner sig  - eller bara syssla med sina uppgifter i lugn och ro - kan han eller hon dra sig tillbaka till något av de små rummen tillsammans med sin assistent. Huset ligger dessutom väl placerat, i Helsingfors invid skog och friluftsområden, med en omgivning som stöder verksamheten och deltagarnas välbefinnande.

–  Min son brukar börja dagen med att promenera i skogen en timme. Sedan är han klar att börja med verksamheten. Men det är det som är så bra – alla kan göra som det passar dem bäst!

Folkhälsan ansvarar för verksamheten

Pilotprojektet inleddes i föreningen Ljushemmets regi. Nu startar Folkhälsan upp verksamheten. Den ska ha en pedagogisk inriktning, med skräddarsydd verksamhet för den lilla gruppen på maximalt sex ungdomar. Dagsprogrammet ska alltid ha en poäng.

Ljushemmet förblir en viktig samarbetspartner, som understöder verksamheten med bidrag för sådant som de kommunala priserna inte täcker.

För Emelies familj har den nya verksamheten inneburit lättnad och glädje.

– Det blir tungt att ha ett vuxet barn med svår autism hemma hela tiden. Och för min son är det här så mycket bättre. Vi märker en enorm skillnad i hans humör, nu när han har den här strukturen på dagarna. Det känns helt härligt.

Vill du ansöka om en plats på Pointen?

Pointen riktar sig till unga vuxna med neuropsykiatrisk diagnos och stora utmaningar i vardagen, som har utbyte av en skolliknande, skräddarsydd dagcenterverksamhet. Kontakta gärna Anna Simonsen, chef för den medicinska verksamheten, tfn 040 574 6454 eller e-post anna.simonsen@folkhalsan.fi, om du vill veta mera eller ansöka om en plats för ditt barn.