VR ett av många sätt att uppmuntra till fysisk aktivitet - Folkhälsan
24 september 2019

VR ett av många sätt att uppmuntra till fysisk aktivitet

Innovationer för fysisk aktivitet och hälsa är fokus för projektet Nord InC som också Folkhälsan är med i. Under en konferensdag i Vasa diskuterades hälsa, fysisk aktivitet och träning - och hur man kan ha nytta och glädje av teknologi.

Projektet Nord InC ordnade en konferens där Folkhälsan fick visa upp de VR-spel (virtual reality, virtuell verklighet) som utvecklats inom organisationen. För Folkhälsan var också själva utvecklingsarbetet viktigt – olika delar av Folkhälsan var med och planerade spelen och det var värdefullt i sig. Spelen är utvecklade för och med äldre med olika förutsättningar för fysisk aktivitet. 

Under pauserna i Nord InC-konferensen hade deltagarna möjlighet att testa Folkhälsans VR-spel. Kommentarerna var enbart positiva och tiden för testning ville inte räcka till. Jesse Ekman studerar till idrottsledare på Folkhälsan Norrvalla och testade spelet i en paus.
– Det var häftigt, säger Jesse Ekman. Det kunde användas också av barn som annars sitter stilla och spelar. Jag skulle också gärna använda det här om jag någon gång ska jobba med äldre.

Jesse Ekman ska bli idrottsledare och tycker att VR-spel kan användas för fysisk aktivitet.

– Det här var jättekul och spännande, säger en av konferensens talare, Sabine Björk, sjukskötare och forskare vid Umeå universitet. Jag hade läst om Folkhälsans spel innan jag kom hit idag och var nyfiken på att testa, så det här var verkligen kul.

Sabine Björk från Umeå universitet testar Folkhälsans VR-spel. 

Mikaela Wiik, projektledare för VR på Folkhälsan och Niklas Talling, förvaltningsdirektör på Folkhälsan, presenterade Folkhälsans VR-spel på konferensen.
– Det var mycket intressant att ta del av presentationerna som behandlade fysisk aktivitet och digitala lösningar från många olika perspektiv, säger Niklas Talling. VR som högintensiv träning för idrottare, online träning för äldre och pristävlingar som innovationsform är sånt som jag tar med mig härifrån. 

– Intressant var det att se vad olika organisationer håller på med och vilka möjligheter det finns att aktivera människor på olika nivåer, säger Mikaela Wiik. Att det är möjligt idag att träna hårt med hjälp av VR och hur virtuell träning hjälpt många äldre är intressant. Perspektivet att kombinera teknologi och ”verklig värld” är viktigt och vi fick se goda exempel från svensk skolvärld. Och hur miljön kan ta hjälp av teknologi för att locka folk att röra på sig.

Mikaela Wiik och Niklas Talling talade med rubriken "Aiming right with innovative technological development". 

– Det är roligt att se att folk är nyfikna på vad vi gjort och det är fint att höra alla positiva kommentarer, säger Mikaela Wiik. Nu framöver är det viktigt att vi rider vidare på den här motivationen vi fått och att vi aktivt byter erfarenheter inom organisationen, men också med de nya kontakterna vi fått idag.

Parter inom Nord InC nätverket är Region Västerbotten, Idrottshögskolan vid Umeå Universitet, Folkhälsan, Kuortane Olympic Institute, RISE (IT-design och forskning). Samarbetet har finansierats av Interreg Botnia Atlantica, Region Västerbotten samt Region Österbotten.

Nord InC är ett brett samarbete i Kvarken-regionen mellan universitet, utbildningsanstalter, privat sektor, offentlig sektor och allmännyttiga organisationer. Nord InC är en förkortning av Nordic Innovation Center for Physical Activity and Health.

Joakim Träskelin, Camilla Stenbäck och Thomas Asp från Folkhälsan har jobbat med Nord InC.

– Projektet har utvecklat nya hälsotjänster och produkter. Hit hör också metoder, behandlingar inom offentlig hälsovård, liksom hårdvara och sensorer i kläder och utrustning, berättar lärare Camilla Stenbäck som sitter med i projektgruppen, tillsammans med idrottsproducent Joakim Träskelin och träningschef Thomas Asp, alla från Folkhälsan. Läs mer om projektet här