Janina Viitasaari är Queen Silvia Nursing Award-stipendiat i Finland 2019 - Folkhälsan

23 december 2019

Janina Viitasaari är Queen Silvia Nursing Award-stipendiat i Finland 2019

23-åriga sjukskötarstuderanden Janina Viitasaari är årets Queen Silvia Nursing Award-stipendiat i Finland. Hon kallar sin idé "Interaktiv minnesljudbok för äldre".

Läs mera om QSNA

Viitasaaris idé för en minnesljudbok uppkom då hon under en praktikperiod arbetade med personer med intellektuell funktionsvariation. Efter att ha bekantat sig med ljudboken under sin praktik, tänkte Viitasaari att samma koncept kan fungera inom äldrevården, speciellt för personer med minnessjukdom.

Janina Viitasaari var en av de fem finalister som presenterade sin idé för en jury, bestående av de finska samarbetspartnernas representanter. Motiveringen till valet av Janina Viitasaari är följande:

"Janina Viitasaaris idé 'Interaktiv minnesljudbok för äldre' är ett koncept som är tillräckligt färdigt för att förverkligas. Minnesljudboken kan bidra till att inge personer med minnessjukdom en känsla av trygghet, och därmed förbättra vardagen för dem. En interaktiv minnesljudbok kan också vara ett sätt att öka och förbättra kommunikationen och samarbetet mellan anhöriga och vårdare, samt mellan äldre och vårdare. Janina Viitasaaris koncept är ett gott exempel på hur man med små förändringar kan anpassa existerande verktyg till att användas av och för äldre."

Idén går ut på en teknisk apparat som påminner om en telefon, med mikrofon, högtalare och knappar som spelar upp det inspelade materialet.

– Jag tycker det vore fint om man fick de anhöriga att banda in meddelanden för de äldre, med hälsningar som: "Hej mamma, kom ihåg att du är viktig och älskad. Vi kommer och hälsar på om en vecka".


Janina Viitasaari studerar tredje året till sjuksköterska på Metropolia i Helsingfors. Ursprungligen är hon från Parkano. Akut- och intensivvård intresserar henne speciellt mycket.

Under våren 2020 kommer Viitasaari personligen att motta en utmärkelse av Hennes Majestät Drottning Silvia vid en prisceremoni på Kungliga slottet i Stockholm.

Om stipendiet

Priset delas varje år ut till en sjukskötarstuderande som har en idé med hjälp av vilken det går att förbättra vård och omsorg av äldre. Idétävlingen ordnas av organisationen Swedish Care International med målet att skapa kreativa och verksamma lösningar på framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.

Stipendiet på 6000 euro har grundats av Swedish Care International & Forum for Elderly Care år 2013. Skapandet av stipendiet har möjliggjort samarbetet med Folkhälsan Välfärd som är den huvudsakliga samarbetspartnern i Finland. Övriga samarbetspartner är Hugo & Maria Winbergs stiftelse, Konstsamfundet, Color4care, Elisa, Essity, Nordnet, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf samt Sairaanhoitajaliitto.

Stipendiet erbjuds i dag förutom i Finland även i Sverige, Polen och Tyskland. I Finland har stipendiet funnits sedan 2014. Varje år deltar sjukskötarstudenter från hela landet i stipendieansökan med idéer som kan förbättra och utveckla äldre- och demensvården samt sjukskötaryrket.