Massörsstudier ledde till jobb och vidareutbildning - Folkhälsan

26 april 2019

Massörsstudier ledde till jobb och vidareutbildning

Hanna Kanerva och Jonas Söderlund har utbildat sig till massörer vid Folkhälsan. Båda talar gott om massörsutbildningen och den yrkeskunskap den gett dem. "Studietiden var faktiskt några av de bästa åren hittills", säger Jonas och Hanna håller med.

Om utbildningen

De har ett gemensamt mottagningsrum i Laserhuset i centrum av Ingå och jobbar som massörer på deltid med varsin egen firma. Hanna har vidareutbildat sig till fysioterapeut och hon erbjuder både fysioterapi och massage.

Jonas Söderlund arbetar också som brandman men tar emot massagekunder en till ett par dagar i veckan. Paret, som numera bor tillsammans, träffades under massörsstudierna.

– Det ger mig balans i arbetet att varva de två yrkena, säger Söderlund.

Massörsstudierna gav verkligen en jättebra teoretisk och praktisk bas att stå på.

Så vad var det som lockade med massörsstudierna? Hanna Kanerva började studera biomedicin vid Umeå universitet. Där märkte hon att anatomi och fysiologi intresserade henne ännu mer än matematik, fysik och kemi.

Med sitt idrottsintresse hade hon dessutom erfarenhet av att gå till både massör och fysioterapeut och valet föll därför på att hoppa av biomedicinstudierna och söka in till massörsutbildningen istället.

Studierna var verkligen givande. Efteråt ville jag bygga på med att studera fysioterapi och märkte att massörsutbildningen gav en jättebra bas. 

Jonas Söderlund gick först den treåriga utbildningen till idrottsledare, kompletterade med PT- och senare massörsutbildningen.

Både Jonas och Hanna är överraskade över hur mycket yrkeskunskap man hinner få under den ettåriga utbildningen.

– Massörsstudierna gav verkligen en jättebra teoretisk och praktisk bas att stå på, säger Jonas Söderlund.

– Studierna var verkligen givande. Efteråt ville jag bygga på med att studera fysioterapi och märkte att massörsutbildningen gav en jättebra bas jag inte skulle ha velat vara utan. De gav en grundligare förståelse i bland annat hur musklerna är fästa och hur leder fungerar, säger Hanna Kanerva.

Familjär stämning

Både Hanna och Jonas berömmer den goda atmosfären under studietiden.

– Vi hade ett verkligt bra gäng. Åldersspannet i vår klass var ganska stort, och det bidrog till att klassen nästan kändes som en familj. Vi längtar ofta tillbaka till den tiden.

Hanna och Jonas studerade vid Solvalla. Hanna som ursprungligen kommer från Jakobstad, bodde också på internatet på Solvalla.

– Det gick bra, även om skolan ligger mitt i skogen. Jag trivs i skogen och dessutom finns där massor av träningsmöjligheter; friidrottsplan, gym, bollhall, dans- och spinningsal, motionsspår...
– och slalombacke, klättringsmöjligheter, kanoter och kajaker, fyller Jonas i.

Både Hanna och Jonas gick också utbildningen till FISAF-certifierad PT (personal trainer) som ordnades på veckosluten.

(Det här är en redigerad version av en intervju som ursprungligen publicerades i Tidningen Folkhälsan, januari 2018. Publicerad på nytt med tillstånd av Hanna och Jonas).

Text: Hanna Rundell
Foto: Nina Ahtola