Vi erbjuder stöd till skolor och daghem för att motarbeta trakasserier - Folkhälsan
29 november 2017

Vi erbjuder stöd till skolor och daghem för att motarbeta trakasserier

Uppropet #dammenbrister där finlandssvenska kvinnor anonymt berättar om trakasserier och sexuella övergrepp i Svenskfinland publicerades idag. #dammenbrister är en finlandssvensk variant av den internationella kampanjen #metoo som fått kvinnor världen över att dela med sig av sexuella övergrepp och trakasserier i sina branscher och kräva ett slut på tystnaden.

De över 6000 kvinnorna som undertecknat det finlandssvenska uppropet kräver bland annat mera resurser och kompetens för att arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier. De kräver satsningar på jämlik fostran och jämställdhetsarbete på bred front - i skolor, daghem och på arbetsplatser. En del av de över 800 berättelser som kommit in kan läsas, anononymiserade, på tidskriften Astras webbplats.

Folkhälsan ger mycket stöd i de här frågorna 

Folkhälsan gör mycket arbete med att utbilda och upplysa om sexuell hälsa och jämställdhet för att mota trakasserier, mobbning och våld. Folkhälsans sakkunniga ordnar kurser och utbildningar för pedagoger i daghem och skolor. Vi har också skapat material som både daghem, skolor och föräldrar kan ha nytta av när de vill ge barn och unga ett jämställdhetstänk och lära ut respektfullt bemötande.

– Det är viktigt att vi vuxna tänker på hur vi skapar miljöer där alla barn förstår att de får bestämma över sin egen kropp, sätta gränser och lär sig att respektera andras gränser. Det är också viktigt att vuxna är trygga förebilder och vågar tala om sexualitet och kroppar, så att barnen själva också vågar ta upp det. Barn är väldigt lyhörda och talar sällan om sådant de tror att vuxna inte kan ta, säger Pia Rosengård-Andersson, chef för familje- och relationsarbete på Folkhälsan. 

Material, utbildningar och kontaktuppgifter: 

Affisch om trygghetsfostran som tar upp frågor kring kroppen, gränser och beröring med barn.

Affisch för sexualfostran i lågstadier.

Vi stöder skolor i arbetet med att göra upp en obligatorisk jämställdhetsplan

Vi erbjuder material för pedagoger om hur man kan ta upp frågor om jämställdhet, sexualitet, trygghetsfostran och trakasserier i skolan och på daghemmet 

Vi ger pedagoger stöd i hur man kan synliggöra könsnormer på daghem 

Vi utbildar pedagoger i antimobbning

Vi erbjuder utbildning i Trappan – en samtalsmodell för professionella som talar med barn som upplevt våld

Vi utbildar socionomer, sjukskötare och studerande i frågor som rör våld och respekt i parrelationer