Välmående och inspiration i naturen

Naturkraft

Ut och njut, upptäck naturen! Inspiration till kravlösa naturäventyr. Upplev rörelseglädje, gemenskap och återhämtning.

I naturen har du möjlighet att uppleva med alla sinnen och röra på dig på ett mångsidigt sätt. Ta vara på din närmiljö och se möjligheterna. Naturen är till för oss alla. Bekanta dig med materialen för att få mer inspiration till dina naturvistelser. Materialen lämpar sig också för familjer, föreningar eller skolor och daghem. I Åboland och Kyrkslätt samt på Åland erbjuds dessutom verksamhet med utomhus- och äventyrspedagogik för skolor och ungdomsgrupper.

Klicka på bilden nedan för att hitta material och tips för din utevistelse enligt årstid:

Naturen har positiv inverkan på hälsa och välbefinnande. Den sänker vår stressnivå och har positiva effekter både för hjärnans återhämtning och vår fysiska återhämtning. Dessutom förbättrar naturen vårt immunförsvar. Naturvistelse med kravlös gemensam tid har även en positiv inverkan på våra relationer. 

Att få en nära relation till naturen redan från tidig barndom är betydelsefullt. Vistelse i naturen utvecklar barnens koncentrationsförmåga, deras motoriska färdigheter och sociala förmågor. Lek i naturlig miljö stärker även kreativitet och problemlösning.  Det ökar positiva emotioner, stärker barns kognitiva utveckling och deras mentala hälsa samt stärker familjens kommunikation.

Längre ner på sidan hittar du nyttig info, tips och ett mångsidigt material.

Kommande kurser och träffar

Välj din region för att se kommande kurser och träffar. Om inga regioner visas så finns det för tillfället inga kurser insatta.

Mera information

För dig som vill ordna naturverksamhet

Här hittar du en broschyr med tips hur du kan ordna naturverksamhet t.ex. i en förening. Dessutom kan du lyssna på Naturkraft-podden för tips och fakta.

Naturkraft-broschyr
Naturkraft-podden

Du kan ta del av och sprida Naturkraft på olika sätt:

Föreningar

Naturkraft erbjuder er förening möjligheter att utveckla verksamheten kring hälsofrämjande aktiviteter i naturen. Materialet utgörs av en stödstruktur och material som lätt ska kunna användas av vem som helst som vill komma ut i naturen. Ni kan lätt erbjuda naturinspirerat innehåll i er verksamheter inom föreningen.

Frivilliga

Brinner du för natur eller vill du själv komma ut mer i naturen? Vill du även inspirera andra till naturupplevelser? Då är det här något för dig.

En Naturkraftinspiratör är en frivillig som tar ut andra i naturen för att ge en personlig naturkontakt via positiva upplevelser i närmiljön. För att bli en Naturkraftinspiratör behöver du ett intresse att vistas i naturen. Du känner att naturen är viktig för hälsa och välbefinnande och vill gärna dela denna insikt med andra.

Till en Naturkraftträff bjuder inspiratören in till lätta sätt att vistas ute i närmiljön. Det finns en färdig struktur för teman och aktiviteter som en träff kan innehålla, men hur den ser ut beror på inspiratörens egna intressen, deltagarna, platsens förutsättningar, årstid och väder. Målet är att erbjuda möjlighet att testa på mångsidiga, motiverande, roliga och kravlösa naturupplevelser, samtidigt som man har möjlighet att träffa andra.

Vi stöder dig genom att erbjuda en moodle-utbildning och nätverk för Naturkraftinspiratörer där du får information, material och motivation till att skapa naturträffar. Vi upprätthåller också en informationsbank av aktiviteter och olika teman som du kan använda dig av då du planerar en naturträff. Målet är en så låg tröskel som möjligt både för inspiratörer och andra deltagare.

Deltagare?

Ta med din närkrets på ett kravlöst naturäventyr! Kolla in Instagram @naturfolkhalsan för mer inspiration till aktiviteter i naturen! 

Referenser

 1. Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature – a psychological perspective. Cambridge: Cambridge Universitey Press
 2. Tyrväinen, Liisa & Ojala, Ann & Korpela, Kalevi & Lanki, Timo & Tsunetsugu, Yuko & Kagawa, Takahide. (2013). The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment. Journal of Environmental Psychology, 38. 10.1016/j.jenvp.2013.12.005.
 3. Twohig-Bennett, C., & Jones, A. (2018). The health benefits of the great outdoors: A systematic review and meta-analysis of greenspace exposure and healthy outcomes. Environmental Research, 166, 628-637.
 4. McMahan, E.A., & Estes, D. (2015). The effect of contact with natural environments. Journal of Positive Psychology, 10(6), 507-519.
 5. Ulset, V., Vitaro, F., Brendgen, M.R., Bekkhus, M., &Helmen, B. A. (2017). Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral Development. Journal of Environmental Psychology. 10.1016/j.jenvp.2017.05.007
 6. Engemann, K; Bøcker Pedersen, C; Arge, L; Tsirogiannis, C; Bo Mortensen, P og Svenning J.C (2019). Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood. In PNAS March 12, 2019 116 (11) 5188-5193.
 7. Cameron-Faulkner, T., Melville, J., Gattis, M., (2018). Responding to nature: Natural environments improve parent-child communication. Journal of Environmental Psychology, 59, 9-15. 
 8. Roslund, M., Puhakka, R., Grönroos, M., Nurminen, N., Oikarinen, S., Gazali, A. M., Cinek, O., Kramna, L., Siter, N., Vari, H., Soininen, L., Parajuli, A., Rajaniemi, J., Kinnunen, T., Laitinen, O. H., Hyöty, H., Sinkkonen, A., & The ADELE Research Group. (2020). Biodiversity intervention enhances immune regulation and health-associated commensal microbiota among daycare children. Science Advances, 6(42).

 

Material

Här hittar du material för varierande och roliga naturstunder

Här hittar du material och tips enligt årstid

Klicka på texterna i bilden för att komma åt materialen och videorna.

Vad är ett Utesalar-evenemang?

Utesalar-konceptet innehåller material för sex stycken rum, eller evenemangspunkter, med tre aktiviteter i varje rum. Här finns färdigt material för hur du organiserar och marknadsför ett evenemang.

Vem som helst kan ordna ett Utesalar-evenemang och det kan även anpassas efter egna behov. En del av aktiviteterna riktar sig till barn och barnfamiljer, och vissa till alla, oberoende ålder. En del av aktiviteterna kräver vägledning, medan andra är lätta för deltagarna att klara av självständigt.

Du kan välja det innehåll i materialet som inspirerar dig och din målgrupp. Förutom de färdiga aktiviteterna kan du också hitta på egna.

Utesalar-rum (pdf)
Utesalar-rum, tomma (pdf)
Utesalar, eget rum, tomt (pdf)
Ifyllbar evenemangsaffisch (pdf)
Utesalar-reklamaffisch (pdf)
Utesalar-anpassat

Här hittar du olika sätta att uppleva och upptäcka naturen genom årstidsvisa aktivitetsstigar antingen genom sagor eller fristående uppdrag.

Hoppa på stig

Vårsagor

Professor Wilda Wide och mysteriet med våren som försvann 

Sommarsagor

Professor Wilda Wide och legenden om drakelden 

Höstsagor

Professor Wilda Wide och mysteriet med de färglösa löven

Vintersagor

Professor Wilda Wide och Vinterkungens slott 

Lillharens äventyr

 

Printbart infoblad med QR-koder till digitalt tillgängliga aktiviteter (Hoppa på och Mindfulness-ljudfiler) som du kan ta fram i telefonen själv under en promenad.

Infoblad med QR-koder

Här hittar du bl.a. Hoppa på stigen, Lillharens äventyr och Utesalar som aktiverande digitala spel: www.folkhalsan.fi/seppo

Kontakt

  • Nea Törnwall

   Sakkunnig i natur och hälsa

  • tfn:
   044 788 3778

  • Kontakta
  • Gun Hoikkala

   Hälsofrämjande för barn och ungdomar i Åboland

  • tfn:
   050 539 4879

  • Kontakta
  • Patrik Berghäll

   Sakkunnig inom friluftsliv och utomhuspedagogik

  • tfn:
   050 599 3757

  • Kontakta
  • Joakim Svensson

   Koordinator för barn-/ungdomsverksamheten Åland

  • tfn:
   040 837 5777

  • Kontakta