Majblomman

Majblomsförsäljningen börjar snart igen

I år säljs majblomman i Finland från 1.4 till 7.5. Nålen kostar 2 euro och pinset 4 euro. Majblomsförsäljningen inhiberades ifjol pga pandemin, men i vår planerar vi att ordna majblomsförsäljning under trygga former. Majblomman är en lokal insamling, som huvudsakligen sköts av Folkhälsans lokalföreningar.

Ta kontakt

Riksomfattande insamling

Delta i den riksomfattande Majblomsinsamlingen och stöd barnverksamhet i Folkhälsans lokalföreningar. Du kan bidra till insamlingen med en valfri summa genom en bankinbetalning till:

Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73
Nordea FI64 1562 3000 1093 32

Tack!

Insamlingstillståndets nummer RA/2021/98.

Ett annorlunda år

Tack till alla som skickade in eller lade upp sin egen majblomshälsning på sociala medier med hashtaggen #majblommanfinland på Instagram eller Facebook under perioden 24.4–3.5.2020! Den riksomfattande insamlingen pågår ännu, mera info om den hittar du nedan.

Majblomman är i dag en symbol för simundervisning och livräddning som är den viktigaste verksamhetsformen för de flesta Folkhälsanföreningarna och föräljningen av majblommor är en viktig inkomstkälla för detta ändamål. Årligen deltar cirka 6 300 barn i våra simskolor. Behovet av sommarverksamhet för barn är minst lika stort i år som tidigare, och likaså behovet av insamlade medel.

Inspiration

Känner du att du behöver lite inspiration för att komma igång? Se nedan hur du kan tillverka din egen fina majblomma med enkla medel. Eller ladda ner en färgläggningsbild, du hittar en printbar A4 i pdf-format nedan under "Om majblomman". Följ oss på Facebook och Instagram där du hittar fler pysseltips. Eller kanske du hittar en majblomma ute i naturen eller skriver en majblomsdikt? Du bestämmer själv hur din majblomshälsning ska se ut.

 

Bilder från oss som gillar Majblomman

Sälja och köpa majblommor

Majblomsförsäljningen inhiberades ifjol pga pandemin, men i vår planerar vi att ordna majblomsförsäljning under trygga former från och med 1.4. Årets majblomma är orange och rosa.

Majblomsförsäljaren får 0,80 €/sålt pins och 0,40 €/såld majblomsnål. För att uppmuntra barn att sälja majblommor får de ett blommigt nyckelarmband som belöning. Ta kontakt med en Folkhälsanförening nära dig, om du vill sälja majblommor. Om du har frågor kan du kontakta oss på 050 360 7933 eller majblomman@folkhalsan.fi.

Majblomsförsäljningen inhiberades ifjol pga pandemin, men i vår planerar vi att ordna majblomsförsäljning under trygga former. Årets majblomma är orange och rosa.

Försäljningen av majblommor sköts huvudsakligen av skolbarn. Majblomman finns också till försäljning i våra Folkhälsanhus och i Luckorna. Om du har frågor kan du kontakta oss på 050 360 7933 eller majblomman@folkhalsan.fi.

Majblomman på Åland koordineras av organisationssekreterare Alexandra Walk-Liljeroos, tfn 040 519 4222 eller alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.fi.

Folkhälsan har ett arkiv med majblommor från olika årgångar. Ifall du vill uppvakta någon som fyller år med en majblomma från det år hen föddes, eller om hen samlar på majblommor och saknar en majblomma från ett visst år, kan du kontakta kampanjansvarige så kan vi se om just den majblomman du letar efter finns i vårt arkiv.

Om Majblomman

År 1907 kom Beda Hallberg i Göteborg på idén att tillverka och sälja en nålförsedd blomma till förmån för tuberkulossjuka barn.

Majblomman i Finland

Greta Klärich heter initiativtagaren till Majblomman i Finland. Hon introducerade också Mjölkdroppen i Finland, en föregångare till dagens rådgivningar. Den första majblomman såldes i Finland år 1908, för att finansiera Mjölkdroppens verksamhet.

I nästan fem decennier arbetade Greta Klärich för att förbättra förhållandena för dem som har det svårast i samhället. Efter att Mjölkdroppens verksamhet upplöstes tillföll rätten till majblomman Folkhälsan.

Folkhälsan skötte i början om försäljningen av majblommor tillsammans med Mannerheimförbundet. Samarbetet upphörde 1995 och sedan dess ansvarar Folkhälsan ensam för majblomsförsäljningen i Finland.

Samma blomma i Finland och i Sverige

Folkhälsan köper in majblommor via Majblommans Riksförbund i Sverige. Det är alltså samma majblomma i Finland som i Sverige. Majblommorna tillverkas i Kina av kostnadsmässiga skäl. 

Majblommans Riksförbund gör ett noggrant förarbete vid val av fabrik och ställer höga krav på leverantören. Majblomman och leverantören kommer överens om en uppförandekod enligt vilken de anställda ska ha goda arbetsvillkor och barnarbete får inte förekomma.

Majblomman besöker fabriken minst en gång om året och kollar att uppförandekoden efterföljs. Majblomman kan också göra oanmälda inspektioner av fabriken.

Majblomman – en lokal insamling

Majblomsförsäljningen är en medelanskaffningsform för Folkhälsans lokalföreningar. Intäkterna från majblomsförsäljningen går till största del till simundervisning och utbildning i livräddning. Under årens lopp har tiotusentals barn lärt sig simma i Folkhälsanföreningarnas regi. 

... och en riksinsamling

Den lokala majblomsinsamlingen, som majblomsförsäljningen utgör, kompletteras med en riksinsamling. De insamlade medlen används för att förverkliga simskolor.

Man kan delta i den riksomfattande Majblomsinsamlingen (insamlingstillståndets nummer RA/2021/98) genom en bankinbetalning till
Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73
Nordea FI64 1562 3000 1093 32

Folkhälsan har under flera år ordnat majblomslopp i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland. Syftet med loppet är att lyfta upp Folkhälsans majblomskampanj och att sprida rörelseglädje.

Kontakt

  • Annika Höglund

   kampanjplanerare

  • tfn:
   050 360 7933

  • Kontakta
  • Alexandra Walk-Liljeroos

   organisationssekreterare Åland

  • tfn:
   018 52 70 41

  • Kontakta