Öppna daghemmet på Drumsö Tallen

Startdatum: 13.08.2019
Kursperiod: 13.08.2019 - 19.12.2019
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Drumsö r.f.
Plats: Tallen
Adress: Smedjeviksvägen 10 a B, 00200 Helsingfors
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 18.12.2018 00.00
Anmälan stänger: 31.12.2019
Kurskod: G6000011005
Kurspris: Gratis

Till det öppna daghemmet Tallen är alla barn från 0 år och uppåt välkomna tillsammans med sina vårdare.

Kaffeavgift: 3 €/familj. Föreningens medlemsavgift är 20 €/år.

Adress: 
Smedjeviksvägen 10 a B (Bibliotekshuset på Drumsö)
00200 Helsingfors 
Öppet: tisdag kl. 9.30-12:30, fredag kl. 9.30-12:00

Kaffe, saft och smörgås med goda pålägg, 3 €. Det finns parkeringsplatser på gården och längs Smedjeviksvägen.

Närmare information via facebookgruppen "Öppna daghemmet Tallen”

Tider :

13.08.2019 09.30 - 12.30 Tallen
16.08.2019 09.30 - 12.00 Tallen
20.08.2019 09.30 - 12.30 Tallen
23.08.2019 09.30 - 12.00 Tallen
27.08.2019 09.30 - 12.30 Tallen
30.08.2019 09.30 - 12.00 Tallen
03.09.2019 09.30 - 12.30 Tallen
06.09.2019 09.30 - 12.00 Tallen
10.09.2019 09.30 - 12.30 Tallen
13.09.2019 09.30 - 12.00 Tallen
17.09.2019 09.30 - 12.30 Tallen
20.09.2019 09.30 - 12.00 Tallen
24.09.2019 09.30 - 12.30 Tallen
27.09.2019 09.30 - 12.00 Tallen
01.10.2019 09.30 - 12.30 Tallen
04.10.2019 09.30 - 12.00 Tallen
08.10.2019 09.30 - 12.30 Tallen
11.10.2019 09.30 - 12.00 Tallen
15.10.2019 09.30 - 12.30 Tallen
18.10.2019 09.30 - 12.00 Tallen
22.10.2019 09.30 - 12.30 Tallen
25.10.2019 09.30 - 12.00 Tallen
29.10.2019 09.30 - 12.30 Tallen
01.11.2019 09.30 - 12.30 Tallen
05.11.2019 09.30 - 12.00 Tallen
08.11.2019 09.30 - 12.00 Tallen
12.11.2019 09.30 - 12.30 Tallen
15.11.2019 09.30 - 12.00 Tallen
19.11.2019 09.30 - 12.30 Tallen
22.11.2019 09.30 - 12.00 Tallen
26.11.2019 09.30 - 12.30 Tallen
29.11.2019 09.30 - 12.00 Tallen
03.12.2019 09.30 - 12.30 Tallen
05.12.2019 09.30 - 12.00 Tallen
10.12.2019 09.30 - 12.30 Tallen
12.12.2019 09.30 - 12.00 Tallen
17.12.2019 09.30 - 12.30 Tallen
19.12.2019 09.30 - 12.00 Tallen