Öppna daghemmet på Drumsö Tallen

Startdatum: 07.01.2020
Kursperiod: 07.01.2020 - 29.05.2020
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Drumsö r.f.
Plats: Tallen
Adress: Smedjeviksvägen 10 a B, 00200 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Charlotta Lindén
charlotta.t.linden@gmail.com
050-3759465
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2019 00.00
Anmälan stänger: 31.12.2020
Kurskod: G6000011006
Kurspris: Gratis

Till det öppna daghemmet Tallen är alla barn från 0 år och uppåt välkomna tillsammans med sina vårdare.


Avgift: 
Gratis för medlemmar i Folkhälsan på Drumsö r.f. (Föreningens medlemsavgift är 20 €/år).
Övriga: 3 €/familj 


Adress: 
Smedjeviksvägen 10 a D (Bibliotekshuset på Drumsö), 00200 Helsingfors 


Öppet: tisdag kl. 9.30-12:30, fredag kl. 9.30-12:00


Det finns parkeringsplatser på gården och längs Smedjeviksvägen. Vagnar kan lämnas utanför D-ingången eller under tak utanför B-ingången.


Kaffe, saft och smörgås med goda pålägg.


Tisdagar: 
 - Musiklek kl 10.30 med Linda 


Fredagar: 
 - Babyrytmik (0-1 åringar) kl 10.15 med Linda
 - Musiklek kl 10.30 med Linda 


Närmare information via facebookgruppen "Öppna daghemmet Tallen”


Välkomna!
Tider :

07.01.2020 09.30 - 12.30 Tallen
10.01.2020 09.30 - 12.00 Tallen
14.01.2020 09.30 - 12.30 Tallen
17.01.2020 09.30 - 12.00 Tallen
21.01.2020 09.30 - 12.30 Tallen
24.01.2020 09.30 - 12.00 Tallen
28.01.2020 09.30 - 12.30 Tallen
31.01.2020 09.30 - 12.00 Tallen
04.02.2020 09.30 - 12.30 Tallen
07.02.2020 09.30 - 12.00 Tallen
11.02.2020 09.30 - 12.30 Tallen
14.02.2020 09.30 - 12.00 Tallen
18.02.2020 09.30 - 12.30 Tallen
21.02.2020 09.30 - 12.00 Tallen
25.02.2020 09.30 - 12.30 Tallen
28.02.2020 09.30 - 12.00 Tallen
03.03.2020 09.30 - 12.30 Tallen
06.03.2020 09.30 - 12.00 Tallen
10.03.2020 09.30 - 12.30 Tallen
13.03.2020 09.30 - 12.00 Tallen
17.03.2020 09.30 - 12.30 Tallen
20.03.2020 09.30 - 12.00 Tallen
24.03.2020 09.30 - 12.30 Tallen
27.03.2020 09.30 - 12.00 Tallen
31.03.2020 09.30 - 12.30 Tallen
03.04.2020 09.30 - 12.00 Tallen
07.04.2020 09.30 - 12.30 Tallen
14.04.2020 09.30 - 12.30 Tallen
17.04.2020 09.30 - 12.00 Tallen
21.04.2020 09.30 - 12.30 Tallen
24.04.2020 09.30 - 12.00 Tallen
28.04.2020 09.30 - 12.30 Tallen
05.05.2020 09.30 - 12.30 Tallen
08.05.2020 09.30 - 12.00 Tallen
12.05.2020 09.30 - 12.30 Tallen
15.05.2020 09.30 - 12.00 Tallen
19.05.2020 09.30 - 12.30 Tallen
22.05.2020 09.30 - 12.00 Tallen
26.05.2020 09.30 - 12.30 Tallen
29.05.2020 09.30 - 12.00 Tallen