Onlinekurs för att skapa en trygg idrottsgrupp

Kursperiod: Fortlöpande
Tillgång: Det finns lediga platser
Kurskod: 180K0008003

Välkommen till en onlinekurs för att skapa en trygg idrottsgrupp!


Kursen är avsedd för tränare, och dess syfte är att du ska få reflektera över hur medlemmarna i en idrottsgrupp kan bemöta varandra på ett bra sätt.


Under kursens gång får du reflektera över


- hur man skapar en trygg grupp där alla kan vara sig själv
- hur du kan förebygga mobbning och kränkningar
- hur man bemöter alla likvärdigt och jämlikt
- av vem i idrottsföreningen du kan få stöd av i olika frågor


När du gått kursen kommer du att kunna redogöra för varför det är viktigt att:

- idrottarna får möjlighet att lära känna varandra
- var och en får vara sig själv
- idrottarna deltar i planeringen och utförandet av de gemensamma aktiviteterna
- komma överens om att mobbning eller annan kränkande behandling inte ska förekomma inom gruppen.


I kursen ingår också reflektion över din egen stil som tränare och tips på aktiviteter du kan testa med din grupp.


Det tar ungefär en timme att gå kursen. Du kan nå kursen via dator, surfplatta eller telefon. Kursen är kostnadsfri.


Gå kursen via denna länk. OBS! Det krävs ett lösenord för att komma in på kursen. Anmäl dig först via länken här för att få ett gästlösenord och kunna genomföra kursen: https://link.webropol.com/s/onlinekurs
Gästlösenordet skivs in längst nere på sidan där kursen hittas.


Kursen har skapats och upprätthålls av Mannerheims Barnskyddsförbund och Folkhälsan. Kursen på finska hittas här.