Lugn rörelse

Lugna rörelser

Att röra sig lugnt är återhämtande och utvecklande. I de här övningar får deltagarna göra rörelser som tränar balans, styrka och kroppsuppfattning med hjälp av koncentration och visualisering

Övningarna görs genom att lyssna till instruktioner. Deltagarna lyssnar och gör de rörelser som nämns. När berättelserna och de olika rörelserna är bekanta kan ni övergå från att fokusera på de olika rörelserna till att hitta ett lugnt och harmoniskt flyt mellan de olika rörelserna.

Den här övningen kan ni använda när det behövs en kort paus.
Övningen förbättrar syresättningen i kroppen, främjar rygghälsan och ger ny energi.

Den här övningen kan ni göra när ni behöver en kort paus.
Övningen kan med fördel göras som en fortsättning på övningen Vågen.
När ni gör den här övningen ökar rörligheten i ryggen och ämnesomsättningen
i ryggraden förbättras tack vare rotationen. 

Den här övningen är en rörelsesaga som stimulerar fantasin
och som barnen genom fysisk rörelse får uppleva med sin kropp.
Övningen gör barnen medan de står på ett ställe, men den kräver
lite mer golvyta än vanligt.

Alla rörelser i sagan bildar en sammansatt helhet. Gör övningen
så att en person läser texten eller lyssna på berättelsen från ljudspåret.
Barnen får i lugn takt inta de ställningar som nämns och som är märkta
med fet stil i texten.

När sagan och de olika rörelserna är bekanta för barnen kan ni koppla
ihop rörelserna och andningen till ett lugnt och harmoniskt flyt. Improvisera
gärna när sagan blivit bekant. Tanken är att barnen ska stå i en ställning
tills följande ställning nämns.