Medveten närvaro

Medveten närvaro

Att ha en god kroppskännedom är viktigt för att kunna ha en balanserad hållning, ett avspänt och välkoordinerat rörelsemönster och för att kunna skapa ett naturligt förhållande mellan andning och rörelse. God kroppskännedom sänker också tröskeln för att vara fysiskt aktiv.

Övningarna för kroppskännedom betonar kontakten med underlaget och koncentreras kring kroppens mittpunkt, mittlinje och huden. Andning och beröring har också en central betydelse i övningarna.

Att röra vid olika delar av kroppen kan hjälpa deltagarna att bli mer medvetna om dem, var de börjar och slutar. Syftet med övningarna är att öka deltagarnas kroppsuppfattning och utveckla kroppsbilden. Övningarna kan görs sittande och stående.

 

Folkhälsan · Logga in medveten närvaro