Hjärnpausövningar

Hjärnpausövningar

Hjärnan behöver aktiveras på olika sätt och med dessa enkla hjärnpausövningar kan det bli lättare att återfå fokus.

Dessa övningar är koordinations- och koncentrationsövningar som stöder hjärnhälsan genom att främja hjärnans och musklernas samverkan. Koordinationsövningarna tvingar hjärnhalvorna till ökat samarbete sinsemellan och aktiverar på så sätt hjärnan.

Att tänka på före du börjar göra övningarna:

  • Gör en rörelse i taget och utöka svårighetsgraden stegvis.
  • Försök fokusera på övningen, då blir övningen mer effektiv.
  • Det gör inget fast du inte lyckas direkt, var snäll med dig själv.
  • Det behövs övning för att lära sig övningarna.