Beröringsövningar

Beröringsövningar

Det är avslappnande och skönt att få och ge massage. Vid beröring utsöndras hormonet oxytocin, som gör att pulsen sjunker och vi upplever välbehag.

Oxytocinet skapar välmående och dämpar stress och spelar även en stor roll då vi skapar och stärker våra relationer. Beröringen av huden stimulerar vårt lugn och ro-system och ökar samspelet mellan nerver, muskler och organ. Genom att massera och beröra varandra lär man sig en metod på hur man kan göra något gott för en annan och på så sätt kan massagen förebygga mobbning.

Under övningarna är det bra ha ett tunt lager med kläder på sig. Det är viktigt att ingen tvingas till att vara med om övningarna utan att det sker frivilligt. Var och en ska respekteras och ska få vara tydliga med hur och var de vill bli masserade.

Efteråt tackar vi varandra för massagen. Beröringsövningar kan göras på många olika sätt och du vet bäst vad som fungerar i din grupp. Därför har vi här samlat ett antal beröringsövningar som kan göras enskilt, i par eller i grupp.

 

Folkhälsan · Beröringsövningar