Andning

Andning

Andningen är grunden till all återhämtning och avslappning. Det lönar sig att lära sig en god andningsteknik allra först. Andningsövningar kan med fördel göras som inledning till andra avslappningsövningar. Med hjälp av andningen kan vi effektivt stödja och främja avslappning.

När vi blir medvetna om vår andning är det lättare att vara här och nu i sin egen kropp. När vi andas djupt sjunker pulsen och stressnivån, muskelspänningar släpper och kroppen syresätts bättre.

Avslappningsövningar som fokuserar på andning och aktiv närvaro i den egna kroppen sänker blodtrycket och stärker immunförsvaret. Lugn rörelse i kombination med lugn andning är återhämtande och ökar kroppsuppfattningen.

Här är övningar som främst fokuserar på andningen som medel för att skapa avslappning:

1. Ballongen

Den här övningen är kort och behöver ingen bakgrundsmusik. Övningen kan göras när och var som helst och barnen kan ligga, sitta och stå. I början är det bra om barnen ligger ner när de gör övningen.

När barnen sitter eller står under övningen är det viktigt att de har god hållning. Den här övningen kan med fördel göras som inledning till alla övriga Chilla-övningar.

2. Chillastund

Andningen är viktig att beakta då vi vill slappna av. När vi hjälper barn att bli medvetna om sin andning har de lättare att vara medvetet närvarande i sin egen kropp. När vi andas djupt sjunker pulsen och stressnivån, muskelspänningar släpper och kroppen syresätts bättre.

Chillastund är en avslappnande andningsövning som barnen gör medan de sitter ner. Övningen ger barnen en stund av lugn och ro och lyfter upp vikten av medveten andning. 

3. Andas som träden

Den här övningen fokuserar på din andning, gör dig lugn och samlar energi. Övningen kan göras sittande eller stående.  Den kan med fördel göras inför en krävande prestation eller när man behöver en kort återhämtningspaus. Övningen uppmanar till andning in och ut genom näsan, utan prestationskrav. Då både in- och utandningen sker genom näsan syresätter vi kroppen på bästa sätt.