Återhämtning

Deelugnt – workshoppar & RennoX

På denna sida hittar du verksamhet som erbjuds till skolorna inom området återhämtning och stresshantering.

 

En person i vandringskängor vilar i en violett hängmatta i naturen.

De e lugnt - workshop

Workshopen riktar sig till unga i åldern 16-20 år i Svenskfinland. Workshopen är 1,5 - 2 h lång och gruppen får gärna vara 10-25 pers.
Under workshopen behandlar vi stresshantering och återhämtning. Vi inleder med mellanmål och en kort introduktion, varefter vi gör praktiska övningar och avslutar med en avslappnings-övning.
Syftet med workshopen är att få de unga att reflektera över hur de upplever stress samt deras återhämtning. Boka en workshop genom att kontakta Nina (kontaktuppgifterna finns längst ner på sidan).

RennoX - må bra-kurs för unga

RennoX är en må bra-kurs för unga på andrastadiet och vid ungdomsverkstäder. Kursen består av 9 träffar (120 min/träff) och vi träffas 1-2 gånger i veckan enligt hur det passar in i kursdeltagarnas tidtabell.
Varje träff inleds med mellanmål och avslutas med en avslappningsövning. Kursen bygger på kamratstöd och 4–9 unga ryms med på en kurs. Kursen leds av två gruppledare.
De temaområden som behandlas under träffarna är bl.a.
- Stresshantering och återhämtning
- Nervositet
- Tidshantering
- Självkännedom och självbild
- Värderingar
- Levnadsvanor och avslappning

RennoX-gruppen ger unga möjligheten att stanna upp för att fundera på viktiga och aktuella ämnen samt hur de agerar eller reagerar i olika situationer. Gruppen ger dem möjlighet att lära känna sig själva och lyssna på sig själva.
Rennox-konceptet är utvecklat på finskt håll av Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt i Åboland, vi inledde ett samarbete med dem i början av år 2016 för att översätta Rennox till svenska och sprida det i Svenskfinland.

Välj region och visa kurser och utbildningar

Här hittar du information om olika utbildningar som ordnas inom ramen för projektet. Du kan klicka på en kurs för att få fram mer detaljerad information. Om ingen region nära dig visas finns inga kurser insatta just nu. Om du vill ha information om kommande utbildningar kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan.

Kontakt

  • Nina Martin

   Koordinator för hälsofrämjande för unga i Nyland

  • tfn:
   044 788 6336

  • Kontakta
  • Gun Hoikkala

   Hälsofrämjande för barn och ungdomar i Åboland

  • tfn:
   050 539 4879

  • Kontakta
  • Yvonne Nyberg

   Koordinator barn och unga i Österbotten

  • tfn:
   050 542 4191

  • Yvonne arbetar med barn- och ungdomsverksamhet i Vasa.

   Visa mer
  • Kontakta