Återhämtning och stresshantering

Återhämtning och stresshantering

På den här sidan beskrivs olika temaområden som är kopplade till stresshantering eller återhämtning på olika sätt.

Alla temaområden gäller hälsa och hur vi kan stärka vår hälsa på olika sätt. Alla delar av livet påverkar varandra och alla måste hitta sina sätt för att må bra.

En ungdom ligger ner utomhus och tar det lugnt.

Kom ihåg att inte bli ensam med dina tankar eller funderingar om det är något som bekymrar dig. Tumregeln är att det alltid hjälper att tala med någon om man inte mår bra.

Det finns praktiska tips under varje temaområde.

Hitta hjälp

Här hittar du information om ställen och tjänster vart du kan vända dig om du behöver mera hjälp eller stöd.

Sluta panta är en nationell online-tjänst där unga kan anonymt samtala om relationer, hälsa, framtid och övriga frågor som är aktuella i deras liv via chatt med professionella handledare. Chatten är öppen måndag, tisdag & torsdag kl. 19-22.

Psykporten för unga är en webbtjänst som sköts av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Syftet med tjänsten är att erbjuda information åt unga och i tjänsten hittar du uppdaterad och tillförlitlig information om mentala problem och missbrukarproblem hos ungdomar.

Nyyti ry är en riksomfattande förening som arbetar för att stöda studerandenas psykiska hälsa och studieförmåga. Den svenskspråkiga verksamheten fokuserar på diskussionsforum. Deras verksamhet riktar sig till studeranden på andra och tredje stadiet.

Fråga är en webbtjänst för dig mellan 13-29 som sköts av UngInfo. På webbtjänsten kan du ställa en fråga helt anonymt om allt mellan himmel och jord, eller gå in och läsa andra ungdomars frågor. Frågorna besvaras av UngInfos personal och andra sakkunniga personer. Deras mål är att svara på alla frågor inom en vecka.

Sekasin är en chat var unga har möjlighet att anonymt diskutera med professionella om allt som man har på hjärtat. Chatten drivs av Föreningen för Mental Hälsa i Finland och är öppen varje dag mellan 07-01. De som chattar talar ENDAST finska.

Pojkarnas telefon är en nationell samtalsjour för pojkar under 20 år. Där kan du anonymt tala med professionella om allt du funderar på just nu. Numret är öppet alla vardagar under skolornas terminer kl. 13-18, men svenska kan du tala på tisdagar 15:30-18 och torsdagar 13-15:30. Det är gratis att ringa.

Ifall du går i grundskolan eller i gymnasiet/yrkesskola så kan du tala med skolans studiehandledare, skolkuratorn eller skolpsykologen om saken. De kan hjälpa dig att hitta metoder som kan stöda just dig i dina studier.

Krisjouren för unga. Krisjouren för unga vid HelsingforsMission är en låg tröskel hjälpinstans för 12-29 –åriga unga och unga vuxna samt deras familjer. Till Krisjouren kan man vända sig i livets olika kris- och problemsituationer för att få samtalshjälp, kostnadsfritt, anonymt, och utan remiss eller diagnos. Krisjouren betjänar unga oberoende boningsort

Mottagningen för unga och unga vuxna samt för deras föräldrar ger möjlighet till samtal antingen enskilt eller tillsammans. Mottagningen drivs av Folkhälsan. Tid kan man boka via nätet eller via telefon. Mottagningar finns i:

 • Helsingfors

Luckan Unginfo är en svenskspråkig ungdomsinformations- och rådgivningstjänst för unga. Verksamheten riktar sig i huvudsak till svenskspråkiga ungdomar i åldern 13-29. De erbjuder individuell handledning, ordnar evenemang, seminarier och kompetenshöjande kurser för unga, föreläser och drar verkstäder i skolor samt arrangerar fortbildningar för personal inom ungdomssektorn. Ungdomsakademin hittar du i:

 • Helsingfors
 • Borgå
 • Kyrkslätt
 • Raseborg

Navigatorn (Ohjaamo) är en kommunal informationstjänst för unga under 30 år. På Navigatorn kan du få information och stöd o bl.a. studie- och sysselsättningsfrågor, hälsorådgivning och socialtjänster. Inom Nyland hittar du Navigatorn i följande kommuner:

Ungdomsverkstäderna arbetar med att förbättra ungas möjligheter att hitta en studie- eller arbetsplats genom arbetsträning och individuell handledning. Ungdomsverkstäderna erbjuder en trygg och trivsam omgivning och arbetar med att motarbeta skol- och studietrötthet och att förbättra ungdomarnas välmående. Ungdomsverkstäderna i Nyland är: 

 

Mottagningen för unga och unga vuxna samt för deras föräldrar ger möjlighet till samtal antingen enskilt eller tillsammans. Mottagningen drivs av Folkhälsan. Tid kan man boka via nätet eller via telefon. Mottagningar finns i:

 • Åbo
 • Pargas

Luckan Unginfo är en svenskspråkig ungdomsinformations- och rådgivningstjänst för unga. Verksamheten riktar sig i huvudsak till svenskspråkiga ungdomar i åldern 13-29. De erbjuder individuell handledning, ordnar evenemang, seminarier och kompetenshöjande kurser för unga, föreläser och drar verkstäder i skolor samt arrangerar fortbildningar för personal inom ungdomssektorn. Ungdomsakademin hittar du i:

 • Åbo

Navigatorn (Ohjaamo) är en kommunal informationstjänst för unga under 30 år. På Navigatorn kan du få information och stöd o bl.a. studie- och sysselsättningsfrågor, hälsorådgivning och socialtjänster. Inom Nyland hittar du Navigatorn i följande kommuner:

Ungdomsverkstäderna arbetar med att förbättra ungas möjligheter att hitta en studie- eller arbetsplats genom arbetsträning och individuell handledning. Ungdomsverkstäderna erbjuder en trygg och trivsam omgivning och arbetar med att motarbeta skol- och studietrötthet och att förbättra ungdomarnas välmående. Ungdomsverkstäderna i Åboland är:

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

Navigatorn (Ohjaamo) är en kommunal informationstjänst för unga under 30 år. På Navigatorn kan du få information och stöd o bl.a. studie- och sysselsättningsfrågor, hälsorådgivning och socialtjänster. Inom Nyland hittar du Navigatorn i följande kommuner:

Ungdomsverkstäderna arbetar med att förbättra ungas möjligheter att hitta en studie- eller arbetsplats genom arbetsträning och individuell handledning. Ungdomsverkstäderna erbjuder en trygg och trivsam omgivning och arbetar med att motarbeta skol- och studietrötthet och att förbättra ungdomarnas välmående. Ungdomsverkstäderna i Österbotten är:

Kontakt

  • Yvonne Nyberg

   Koordinator barn och unga i Österbotten

  • tfn:
   050 542 4191

  • Yvonne arbetar med barn- och ungdomsverksamhet i Vasa.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Sabine Mickelsson

   Verksamhet för barn och unga

  • tfn:
   044 788 6315

  • Sabine jobbar med barn- och ungdomsverksamhet i Vasa.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Joakim Svensson

   Koordinator för barn-/ungdomsverksamheten Åland

  • tfn:
   040 837 5777

  • Kontakta
  • Gun Hoikkala

   Hälsofrämjande för barn och ungdomar i Åboland

  • tfn:
   050 539 4879

  • Kontakta
  • Nina Martin

   Koordinator för hälsofrämjande för unga i Nyland

  • tfn:
   044 788 6336

  • Kontakta
  • Willy Öhman

   Koordinator

  • tfn:
   044 788 6260

  • Hälsofrämjande för barn och unga i Österbotten

   Visa mer
  • Kontakta