Kommunikationsstöd, symbolstöd, tecken som stöd

Filmer om visuellt stöd

På den här sidan finns filmer för föräldrar och yrkesverksamma

De tre filmerna här nedan har som syfte att inspirera dig som förälder att prova på att använda visuellt stöd. De visar hur lätt det är att ta i bruk visuellt stöd i er vardag.

De får också gärna användas av yrkesverksamma t.ex. terapeuter, lärare, handledare för inspiration om hur visuellt stöd kan användas. 

Nere under rubriken "Material" hittar du printbara material (pdf) kopplade till respektive film. Editeringsbara versioner kommer inom kort. Symbolerna som används i filmen är huvudsakligen Widgitsymboler via Symbolbruket, delvis symboler tagna från Papunet. Widgitsymboler © Widgit Software 2023 | Symbolbruket www.symbolbruket.se. Papunets bildbank, www.papunet.net och ARASAAC-symboler: Sergio Palao för CATEDU (catedu.es/arasaac) publicerade under Creative Commons Licensen.

Film 1: Först-sedan

Här ser du hur du kan använda först-sedan bilder som en del av er vardag samt hur du kan använda bildstöd och tecken som stöd när ni ska äta.

Bildstödsmaterial som används: först-sedan bilder, tallriksunderlägg, tvätta händer (se nedan under "Material") 


Film 2: Leksituation

Lek är en stor del av barnfamiljens vardag. I filmen används en samtalskarta för att inspirera barnen att kommunicera med den vuxna. Bilder för lek är roligt att använda.

Bildstöd som används: två samtalkartor om inomhuslek, innelek 1 och 2.


Film 3: Påklädning

Påklädning kan vara en kämpig situation för många vuxna med små barn. Bildstöd kan hjälpa till att göra påklädningen smidigare.

Bildstöd som används: klädkort, kläder och väder, klädtermometer och samtalskarta om vinterkläder.

Filmerna är skapade i samarbete med några frivilliga familjer, terapeuter och lärare.