Tänk om

Tänk om – diskussionsmaterial om normer

Tänk om materialen består av bilder och berättelser om normer i vårt samhälle. Syftet är att väcka tankar och diskussioner och att inspirera till vidare arbete för att göra olika verksamheter mer jämlika, inkluderande och respektfulla.

Beställ materialen

Det finns två material som båda handlar om de olika diskrimineringsgrunderna, jämställdhet och jämlikhet. Det handlar om både synliga och osynliga normer, som kan vara begränsande, exkluderande och ojämlika.

Det ena materialet riktar sig till både vuxna och unga, till exempel till personal inom skola, småbarnspedagogiken, hobbyverksamhet, till studerande, elever, föräldrar och andra intresserade. Det andra materialet riktar sig specifikt till idrottsföreningar och andra som är intresserade av jämlikt bemötande inom idrott. 

Bilder och berättelser 

Fotona skildrar olika situationer eller teman, som handlar om normer. Berättelserna är skrivna av personer, som tillhör minoriteter, upplever att de bryter mot normer i vårt samhälle och av personer som reflekterar kring normer. Några texter är även skrivna av personer, som jobbar med jämställdhet och jämlikhet och baserar sig på deras erfarenheter av att arbeta på daghem, i skolan och inom idrotten. Fotona och berättelserna kan användas skilt eller tillsammans. 

Diskutera och reflektera 

Genom att läsa berättelserna kan vi få en bredare förståelse för andra och oss själva. Syftet med berättelserna är även att ge tips på hur vi kan bemöta varandra respektfullt. Även om ett tema för någon kan kännas främmande, handlar alla teman om normer som ännu i dag i Svenskfinland är trånga och behöver breddas. 

Vi önskar att diskussionerna går till på ett respektfullt och inkluderande sätt. Bilderna och texterna kan lika bra kan handla om oss eller våra nära, som om någon vi inte ännu träffat. 

Fotona är tagna av fotograferna Fredrika Biström, Heidi Lunabba, Oscar Lehtinen, Linda Svarfvar och Erik Saanila. I bildkarusellen nedan kan du se en del av diskussionsmaterialets bilder. Bekanta dig med alla bilderna under fliken "Bilder". 

 

Tänk om idrott

 
Tänk om

Diskussionsmaterial

Dessa berättelser är skrivna av personer, som tillhör minoriteter eller upplever att de bryter mot normer i vårt samhälle. 

Klicka här för att läsa alla berättelser. 

Alex Oksanen: "Fokusera på att lyfta personen i stället för att ställa frågor"

Amanda Kotaja: "Jag hoppas alla förstår att också personer med funktionsvariationer är olika – precis som alla människor på vår planet"

Anonym skribent: "En bra tumregel då du bemöter HBTIQ-personer är att inte fråga något du inte skulle fråga en hetero eller cisperson"

Fabian Londen: "Låt barnet göra sin grej och "bota" sig själv i sinom tid"

Felicia Holmén: "I vårt samhälle finns det könsnormer som vi blivit så vana vid att vi inte ens tänker på dem"

Filip Saxén: Alla män i nyckelposition i det normbrytande jämställdhetsarbetet

Henrik Krogius: "Folk vet i allmänet ganska lite om funktionsvariationer och har därför svårt att förhålla sig naturligt till det"

Johan Finne: "Jag försöker se människan och inte bara en pusselbit"

Josefin Fri: "Det är en balansgång att acceptera sig själv, respektera sig själv och samtidigt sträva efter förbättrad hälsa"

Malic Fajic: "Det viktigaste någon kan göra är att fråga barnen om deras hemland, kultur och religion"

Matilda Nilsson: Ishockey passar likväl pojkar som flickor"

Nicholas Åhman: "Det är väldigt viktigt att fråga"

Niklas Niskanen: "Normerna borde överkommas så att alla skulle få möjligheten att vara sig själva"

Oscar Lehtinen: "Jag ville inte bli en "andrahandsförälder", den där som finns till hands då mamma inte är närvarande"

Panda Eriksson: "Jag är framför allt annat Panda, inte 'den där transpersonen'"

Ramieza Mahdi: "Man slutar inte drömma om att utvecklas till sin fulla potential bara för att man är invandrare"

Ramieza Mahdi: "Människor glömmer ofta att invadrare också är individer med olika komplexa personligheter"

Rebecka Forsberg: "I dag inser jag hur stor inverkan de sociala medierna haft på mig"

Sandra Eriksson: "Jag är inte ett dugg obekväm med att prata om min mens, men rädslan för att göra andra obekväma finns ju där"

Anonym skribent: "Antingen så är skolan helt sekulariserad eller så får allas religioner synas exakt lika mycket och man får ha sitt eget och vara den man är!"

Dessa texter är skrivna av personer, som jobbar med jämställdhet och jämlikhet och baserar sig på deras erfarenheter av att arbeta på daghem, i skolan och inom idrotten. 

Jämställdhets- och jämlikhetsarbete på daghem

Jämställdhets- och jämlikhetsarbete i grundskolan

Likabehandling och jämställdhet  – verksamhetskultur i förändring

Läs en eller flera berättelser och diskutera dem sedan tillsammans eller i mindre grupper. Sammanfatta gärna diskussionerna i större grupp, om ni har flera grupper. Fokusera gärna på vad ni kan ta med er av berättelsens budskap och vad ni kan göra för förändringar, så att ni själva eller verksamheten kan vara jämställd och jämlik. Här är några frågor ni kan använda som grund för diskussionerna. Kom ihåg att stoppa kränkande kommentarer och hålla en respektfull atmosfär.

Diskussionsfrågor

 • Vad väcker berättelsen för tankar?
 • Känner du igen situationer?
 • Väcker texten nya idéer?
 • Hur kunde du själv bli mer inkluderande, jämlik och jämställd och vad borde göras för att din verksamhet skulle bli det?
 • Vad kan du ta med dig av berättelsens budskap?

Bekanta dig även gärna med vår lista på centrala begrepp kring ämnet. 

Bilder

Titta på ett eller flera foton och diskutera bilderna tillsammans eller i mindre grupper. Sammanfatta gärna diskussionerna i större grupp, om ni har flera grupper. Här är några frågor ni kan använda som grund för diskussionerna. Kom ihåg att stoppa kränkande kommentarer och hålla en respektfull atmosfär.

Diskussionsfrågor

 • Vad ser du på bilden?
 • Vad väcker bilden för tankar?
 • Är liknande bilder vanliga inom din verksamhet, skola, daghemmet eller arbetsplatsen där du är aktiv?
 • Väcker bilden nya idéer?
 • Vad kan du ta med dig av bildens budskap?

Bilderna är tagna av fotograferna Fredrika Biström, Heidi Lunabba och Oscar Lehtinen. 

Klicka här för att se alla Tänk om-bilderna. 

Bild 1

Bild från serien "Other" 2019 av Heidi Lunabba.

Bild 2

Foto taget av Fredrika Biström. 

Bild 3

Foto taget av Fredrika Biström. 

Bild 4

Foto taget av Fredrika Biström. 

Bild 5

Bild från serien "Other" 2019 av Heidi Lunabba i samarbete med elever från åk 5 i Generalshagens skola i Lovisa. 

Bild 6

Foto taget av Fredrika Biström. 

Bild 7

Bild från serien "Other" 2019 av Heidi Lunabba i samarbete med elever från åk 5 i Generalshagens skola i Lovisa. 

Bild 8

Foto taget av Fredrika Biström. 

Bild 9

Foto taget av Fredrika Biström. 

Bild 10 

Foto taget av Fredrika Biström. 

Bild 11

Bild från serien "Other" 2019 av Heidi Lunabba i samarbete med elever från Haddom Skola åk 4-6  i Lovisa. 

Bild 12

Foto taget av Fredrika Biström.

Bild 13

Foto taget av Oscar Lehtinen. 

Bild 14

Foto taget av Fredrika Biström. 

Bild 15

Foto taget av Fredrika Biström. 

Bild 16

Bild från serien "Other" 2019 av Heidi Lunabba i samarbete med elever från åk 5 i Generalshagens skola i Lovisa. 

Kontakt

  • Sara Sundell

   Sakkunnig i jämställdhet och jämlikhet

  • tfn:
   050 514 1818

  • Saras arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta