Videor och arbetsmaterial

Alla med – på riktigt

Ett normmedvetet arbetsmaterial för att främja jämställdhet och likabehandling inom idrott för barn och unga.

Kortfilmerna på den här sidan behandlar delaktighet, bemötande, känslor, atmosfär inom idrottsgruppen, beslutsfattande och strategiarbete samt värderingar. Ett tillhörande arbetsmaterial ger redskap och tips för hur man kan arbeta vidare med frågorna.

Kortfilmerna finns textade även på finska och engelska, du kan byta språk uppe till höger.

Tre ungdomar sitter på bänken vid en idrottsplan.

Alla barn blir inte hörda och sedda i idrottssammanhang. Många känner att de inte kan eller är tillräckligt bra inom idrott. Tränare, ledare och organisationer bemöter ofta omedvetet barn och unga olika beroende på till exempel kön, social tillhörighet eller funktionsförmåga. Även förväntningarna kan se olika ut. Det förekommer fortfarande skillnader på gymnastiklektioner och träningar för pojkar och flickor. Ofta kan det vara för mycket fokus på prestation och allvar och för lite på glädje och gemenskap.

Nedan finns ett arbetsmaterial om fysisk aktivitet, jämställdhet och likabehandling för dig som jobbar med eller leder motion och rörelse för barn och unga, eller är intresserad av temat. De fyra filmerna och tillhörande arbetsmaterial är avsedda att inspirera idrottsföreningar, skola, daghem eller barn- och ungdomsverksamheten till vidare arbete. Rekommendationen är att ni tar del av filmerna och arbetsmaterialet tillsammans med kollegor, tränare, ledare eller vänner. Titta gärna flera gånger på filmerna för att upptäcka nya fenomen som kopplar till temat.

Undervisningsmaterial


Idrottsplanen: 
Känslor och bemötande inom idrott

Den här filmen handlar om idrottarna Mia och Oskar som efter en tävlingsprestation upplever olika känslor. Ledaren Anders bemöter känslorna enligt bästa förmåga.
Inled med att se filmen. Reservera god tid för att ta del av och diskutera arbetsmaterialet till filmen.


Mötesrummet: 
Beslutsfattande och värderingar

Den här filmen handlar om en styrelse i en idrottsförening som har ett möte för att behandla löpande frågor i föreningen. Vad händer då några styrelsemedlemmar tar upp frågor om jämlikhet?

 


Efter matchen: 
Gemenskap och respekt

Den här filmen handlar om situationer i omklädningsrummet efter en träning. Ni får se vad som händer både då ledaren är och inte är på plats i rummet.

 


Lagspel: 
Delaktighet och meningsfullhet

Den här filmen handlar om en grupp barn som spelar handboll tillsammans med en ledare. Den handlar om utmaningen i att få alla att känna sig delaktiga och lektionen meningsfull för deltagarna.

Material

Nedan finns arbetsmaterial för Alla med som nedladdningsbara filer.