Jämställdhet inom småbarnspedagogiken

Synliggör normer inom småbarnspedagogiken

Vuxna bemöter, oftast omedvetet, barn olika och har olika förväntningar på dem beroende på deras kön. Vi erbjuder fortbildning och inspiration för att jobba mer jämställt och ge barnen fler möjligheter.

Ett barn leker med en grävskopa i sandlådan.

Lika förutsättningar för alla

Genom att synliggöra normerna på daghemmet kan vi förändra och utveckla verksamheten och vårt förhållningssätt så att barnen får samma förutsättningar och möjligheter för framtiden oberoende av kön eller personliga egenskaper. Vi jobbar för att ge barnen ett större handlingsutrymme, mångsidigare lekar och kompisar och för att respektera varandra och sej själva som de personer man vill vara.

Vi vill ge inspiration och stöd i att komma igång med eller gå djupare in i jämställdhetsarbetet på daghemmet eller på eftiset. Föreläsningar kan beställas till daghemmet eller för föräldrar.

Kontakt

  • Sara Sundell

   Sakkunnig i jämställdhet och jämlikhet

  • tfn:
   050 514 1818

  • Saras arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta