Efterarbete

Stöd efter mobbning

Då mobbning förekommit behövs stöd och efterarbete, för både individer och grupper. En målsättning med efterarbete är att ge mobbningsutsatta stöd i att komma vidare och att gruppen skall kännas trygg igen. Folkhälsan erbjuder två avgiftsfria material för efterarbete vid mobbning, Hur går vi vidare? och Fri från mobbning.

Tre elever skrattar tillsammans, en fjärde står ensam längre bort och ser ner i sin mobiltelefon.

Hur går vi vidare – betydelsen av stöd och bemötande efter mobbning i skolan

I det mobbningsförebyggande arbetet ingår en beredskap i att jobba ingripande, så att man vet hur man ska agera när mobbning förekommer. Men hur ska vi jobba när mobbningen avtagit eller upphört? Vad ska man tänka på när man möter individer som varit utsatta eller grupper där det förekommit kränkningar och mobbning?

Hur går vi vidare? riktar sig till vuxna som möter barn och unga med erfarenhet av mobbning. Materialets målsättning är att bidra med stöd i bemötandet av individer och grupper. Att ingen ska bli ensam, utan få stöd och kunna gå vidare med sina erfarenheter. Efterarbete kan också vara ett förebyggande arbete för välmående och återhämtning.

Materialet har utarbetats i samarbete mellan Folkhälsan, stödcentret Valopilkku och kompetenscenter Nuoska med målsättningen att lyfta fram betydelsen av efterarbete vid mobbningssituationer.

Materialet är avgiftsfritt och finns tillgängligt nedan:

Hur gå vidare-materialet

Fri från mobbning

Personer som varit utsatta för mobbning behöver ofta stöd för att bearbeta sina upplevelser. Även anhöriga till utsatta kan behöva stöd. Fri från mobbning är en metod för rehabilitering efter mobbningsupplevelser. Metoden baserar sig på kamratstöd och riktar sig till unga från 15 år och uppåt. Modellen grundar sig på stödcentret Valopilkkus metod Vahvuudet esiin – kiusaamisen jälkihoitomalli.

Vi erbjuder gruppledarutbildning i Fri från mobbning. Genom att delta i utbildningen får deltagaren handledarmanualen och färdigheter att agera som en grupphandledare för en Fri från mobbning-kamratstödsgrupp.  Grupphandledaren behöver inte ha någon särskild utbildningsbakgrund, rollen som handledare passar för dig som inom jobbet eller på fritiden möter unga som har upplevt mobbning.

Grupphandledarutbildningen omfattar en dag och är avgiftsfri. Utbildningen erbjuds en gång i året men kan arrangeras för enskilda grupper vid behov. Ta gärna kontakt för mera information.

Kommande kurser och utbildningar

1 st. i

Kontakt

  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta