Steel FM-insamling på Åland

Steel FM-hjälpen på Åland

Folkhälsan på Åland hjälper, skapar aktiviteter och fördelar de insamlade medlen från Steel FM-hjälpen. Du kan ta kontakt med oss per e-post.

Kontakta oss per e-post

Under insamlingskampanjen Steel FM-hjälpen i december 2018 bidrog ålänningarna med totalt 82 782 euro till målgruppen ensamma och ekonomiskt utsatta äldre på Åland. Ett fantastiskt resultat! Stort tack till alla som bidrog.

Nu är det Folkhälsan på Ålands uppgift att på olika sätt hjälpa, skapa aktiviteter och fördela de insamlande medlen på ett ansvarsfullt sätt för målgruppen.

En del av pengarna är öronmärkta för direkta understöd till privatpersoner, till exempel för att betala el- eller vattenräkningen, mat- och klädinköp, nya glasögon och motsvarande.

Du som är i behov av ekonomisk hjälp kan skicka in en fritt formulerad ansökan per e-post genom knappen högre upp på sidan. Ansökningar behandlas och utbetalas fortlöpande i samarbete med Lions på Åland. Lions är en hjälporganisation med sex avdelningar över hela Åland med erfarenhet av att ombesörja processer kring dylika ansökningar och understöd.

Andra organisationer, föreningar och privatpersoner som har en verksamhetsidé som bidrar till gemenskap och bryter ensamheten för äldre kan också ansöka om ett bidrag för att kunna förverkliga sin vision. Det kan handla om utflykter, fikastunder, gemensamma middagar och motsvarande. Pengarna kan med fördel användas till transporter så att de äldre har förutsättningar att delta.

Tveka inte att skicka in en fritt formulerad ansökan per e-post genom knappen uppe på sidan där du/ni beskriver på vilket sätt ni önskar skapa ett meningsfullt inslag i vardagen för personer över 65 år på Åland.

Önskar ni skicka med vanlig post är adressen: Folkhälsan på Åland, Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn.

En summa per invånare över 65 år per kommun har också betalats ut till varje av Folkhälsans 16 lokalföreningar (en i varje kommun) runtom på Åland. På så sätt får vi en spridning av medlen över hela Åland och de lokalföreningsaktiva gör insatser för befolkningen i just din kommun.

En så kallad ”guldkantspeng” har riktats till de äldreboenden som finns runtom på Åland. 

Folkhälsans äldre & hälsa-koordinator och aktivitetslots arbetar i vardagen med olika former av aktiviteter och programinslag för målgruppen, som förverkligas under hela året.

Om du önskar eller fortfarande är intresserad av att ge ett bidrag till insamlingen är det möjligt genom en direktinbetalning till Folkhälsan på Åland:s kontonummer i Ålandsbanken FI98 6601 0010 5071 76

Kontakt

  • Erika Borenius-Kankkonen

   Koordinator för äldre och hälsa, Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta