Känslor utan filter

Känslor utan filter – en kampanj av unga för unga

Har du någon gång känt dig ensam, stressad eller att du ställer för höga krav på dig själv? Du är inte ensam om det! I denna kampanj vill vi visa att negativa känslor, precis som positiva, är en naturlig del av livet.

"Känslor utan filter" är en kampanj som har skapats av unga vuxna för unga vuxna tillsammans med Folkhälsan. Målet är att skapa en öppen och ärlig dialog kring temana stress och press, ensamhet samt självkritik och krav – känslor som är en del av vardagen för många unga idag.

Påfrestande utmaningar en del av vardagen

I dagens samhälle står unga vuxna inför påfrestande utmaningar, där egna och samhällets krav skapar en känsla av stress och otillräcklighet för många. Stressen orsakas främst av studier, framtiden och ensamhet. Närmare hälften av 18–24 åringarna upplever en belastning på sin psykiska hälsa enligt en studie av Mieli rf (förbundet för psykisk hälsa).

Negativa känslor är ändå mycket vanliga och en normal del av livet – bara de inte blir för långvariga. "Känslor utan filter" vill skapa medvetenhet och erbjuda stöd för unga vuxna. Kampanjen vill visa att man inte är ensam om sina tankar och känslor. Syftet är också att samtidigt motverka den glansbildsvardag som ofta målas upp i sociala medier.

Delade erfarenheter hjälper andra

Kampanjen är skapad av unga vuxna, enligt deras preferenser och önskemål. Målet är att skapa en stödjande gemenskap där unga vuxna kan känna sig sedda och hörda med hjälp av andra unga vuxna som delat och delar sina erfarenheter och utmaningar. Under kampanjen får man ta del av ungas tankar, råd och erfarenheter – både från ungas livsberättelser och av kampanjens ambassadörer. En grupp studerande på yrkeshögskolan Arcada har gjort videor som belyser ungas vardag och även sakkunniga ger tips och verktyg hur man kan hantera svåra känslor.

Kampanjen är en del av Folkhälsans projekt Växthus, som vill stärka unga vuxnas psykiska hälsa. Kampanjens huvudsakliga samarbetsparter är Arcada, Yle X3M och LM Someco. ”Känslor utan filter” lanseras 4.3.2024 och under kampanjens tre veckor belyser vi ungas liv, vardag och känslor i sociala medier och genom olika evenemang. Kampanjen inger hopp om att det kan, och ofta även blir, bättre.

Ett tack till

Denna kampanj är möjlig tack vare alla de personer som engagerat sig i det här ämnet.

Tack till de unga vuxna som varit med och format kampanjen: Amanda Blomquist, Rebecka Hassel, Emilia Kangas, Laura Lundin, Jasper Löfberg, Franceska May, Janina Nordgren, Emma Palomäki, Josefine Rajamäki, Natalie Skogman, Nina Stjernberg, Daniela Ström och Fanny Åberg.

Tack till våra ambassadörer: Anais Bäckman, Emma Johansson, Benjamin Karjalainen, Julia Lönnberg, Ina Mickos, Rebecka Nygård, Kira-Maria Opperman, Emma Palomäki, Emilie Pärnänen, Josefine Rajamäki, Nina Stjernberg, Elin Sundqvist och Eva-Li Teir.

Tack till våra samarbetsparter: Yle X3M, Arcadas mediastuderande, LM Someco, Luckan, Helsinki Missio Oscar Lehtinen, kurator Nea Anner, psykolog Helena Godenhjelm, psykolog Sari Somppi, mediaprofil Märta Westerlund.

Följ oss på Instagram

Kontakt

  • Jenny Vilén

   Projektledare, Växthuset – för unga vuxnas psykiska hälsa

  • tfn:
   044 488 3090

  • Kontakta