Välkommen med i Hälsostegen 2022

Hälsostegen är en motionskampanj där Folkhälsans medlemmar och personal räknar steg. Kampanjen pågår 1.10-31.10.

I motionskampanjen Hälsostegen räknar vi steg. Vår målsättning är att motverka stillasittandet och uppmuntra till vardagsmotion. Den hälsofrämjande rekommendationen är 10 000 steg/dag. I Hälsostegen 2022 kan deltagarna själva välja målsättning: 75 000, 150 000, 225 000 eller 300 000 på 31 dagar. Dagens antal steg skriver man under kampanjtiden in på www.halsostegen.fi

 • Ännu inte medlem? För att delta i tävlingen måste du vara medlem i någon av våra lokalföreningar (eller jobba på Folkhälsan). Klicka här för att bli medlem

 

 

Fakta om kampanjen

Kampanjen pågår under trettio dagar, 1 - 31.10.2022. Det är under den tiden man räknar sina steg.

Man kan komma med i Hälsostegen ända fram till den 15 oktober (du kan alltså komma med fastän kampanjen redan dragit igång om du missat det av någon anledning. Den 15.10 stängs möjligheten att registrera/anmäla sig. 

När man registrerar/anmäler sig väljer man själv sin målsättning under kampanjen. Det finns fyra olika nivåer; 2500 steg/dag (totalt 75 000 steg), 5000 steg/dag (totalt 150 000 steg), 7500 steg/dag (totalt 225 000 steg) eller 10 000 steg/dag (totalt 300 0000 steg).

Kom ihåg att regelbundet mata in dina steg. Varje datum är öppet under 7 dagar för inmatning av steg. Du kan således inte mata in alla dina steg först när kampanjen är slut, utan du måste fylla i stegantalet för respektive dag inom en vecka. Sista inmatningsdagen för den sista kampanjdagen (31.10) är 5.11.2022 kl. 23.59. Efter det kan man logga in, men inte längre mata in sina steg.

Bland alla individuella deltagare utlottas över 100 priser. Bl.a. 10 presentkort à 200 euro till en sportaffär nära dig och olika Folkhälsan produkter. Utlottningen sker i november 2022. 
Den som registrerat sig och fyllt i sina steg via Hälsostegens hemsida deltar automatiskt i utlottningen. Vinnarnas namn publiceras på Hälsostegens FB-sida och www.folkhalsan.fi.

I tävlingen mellan Folkhälsan-föreningarna finns det tre tävlingsklasser: en klass för föreningar med 1-100 medlemmar, en klass för föreningar med 101-250 medlemmar och en klass för föreningar med fler än 251 medlemmar.

Den förening som går flest steg per föreningsmedlem vinner. Vinsten är en vandringspokal. Deltagarna i den vinnande föreningen bjuds på vinstkaffe och ett personligt överraskningspris.

Folkhälsans personal kan själva fritt bilda team (minst 5 personer). Alla teammedlemmar måste registrera sig på hälsostegen.fi. Utse en av er till teamledare, som går in och anmäler teamet efter att medlemmarna registrerat sig. Summan av respektive teammedlems personliga stegmålsättning utgör teamets målsättning. Bland alla de team som uppfyllt sin stegmålsättning utlottas huvudvinsten: möjlighet till massage för teamets medlemmar. Hedersomnämnande går till det team har ett roligt och speciellt teamnamn.

Bilder från deltagare i Hälsostegen

Följ också Hälsostegen på Facebook så får du olika tips och diskutera med andra som deltar i kampanjen. 

Kontakt

  • Anna-Lena Blusi

   sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa

  • tfn:
   050 542 8176

  • Anna-Lenas arbetspunkt finns i Österbotten.

   Visa mer
  • Kontakta