Integration

Hälsa i mångfald

Hälsa i mångfald är ett integrationsprojekt vars mål är att göra Folkhälsan till en mer inkluderande organisation och att utveckla vår verksamhet så att alla, oberoende av språk eller kulturell bakgrund, känner sig välkomna.

Projektet Hälsa i mångfald vill stärka organisationens integrationsarbete genom att skapa möten och sociala miljöer som stöder hälsa, livskvalitet och gemenskap. Under projekttiden kommer vi att jobba för att:

• Utveckla Folkhälsans verksamhet för att bli mer inkluderande och lämpa sig bättre för personer med invandrarbakgrund.

• Erbjuda personal och frivilliga utbildningar kring kulturell mångfald, bemötande och kultursensitivitet.

• Skapa nya former för personer med invandrarbakgrund att engagera sig som frivilliga inom motion och kulturella aktiviteter.

Efter projektperioden är målet att Folkhälsan, som en del av sin ordinarie verksamhet, har utbildningsprogram och verksamhetsformer som stöder en ömsesidig integration.

Projektets målgrupp är Folkhälsans anställda, föreningsaktiva och frivilliga personer. Projektet riktar sig också till personer med annat modersmål än svenska och finska som vill komma med i Folkhälsans verksamhet.

Är din lokalförening är intresserad av att utveckla en mera inkluderande verksamhet eller att starta nya grupper? Ta kontakt så hjälper vi.

Hälsa i mångfald är ett tvåårigt integrationsprojekt (2018-2020) som finansieras med medel från Utbildningsstyrelsen och genomförs i Nyland och i Österbotten.

Kontakt

  • Luca Maurizi

   Kontaktperson Nyland / Projektkoordinator

  • tfn:
   044 788 3608

  • Kontakta
  • Liselott Sundbäck

   Projektkoordinator

  • tfn:
   044 788 1013

  • Kontakta
  • Senada Arnautovic

   Kontaktperson Sydösterbotten / Projektkoordinator

  • tfn:
   044 788 3632

  • Kontakta
  • Tomislav Krstevski

   Projektkoordinator

  • tfn:
   044 788 5951

  • Kontakta