Filmen Tillsammans

Ny film om Folkhälsan

För att fira våra 100 år har vi skapat en ny film om Folkhälsan som heter Tillsammans.

Filmen Tillsammans

Hur beskriver man en organisation som Folkhälsan på tre och en halv minut? I filmen Tillsammans vill vi förmedla vad Folkhälsan står för, vad vi jobbar för och beskriva vad vi gör. Hur vi genom forskning, service, hälsofrämjande arbete, föreningsverksamhet, olika former av stöd och utbildning och mycket mer bidrar till människors hälsa, livskvalitet och välbefinnande.

Filmen textas till finska, engelska och ryska. Språkversionerna publiceras på den här sidan snart.