Alternativ och kompletterande kommunikation

Tecken som stöd

På den här sidan kan du repetera och lära dig tecken från olika ämnesområden. Dessa tecken kan du använda när tecken som stöd (teckenstöd) eller teckenspråk används. Varje ämnesområde innehåller korta videor, som visar hur du tecknar de olika orden.

Vi uppdaterar kontiuerligt innehålllet med mer material. Längre ned på sidan kan du ge respons och utvärdera denna sida. 
Denna sida är skapad genom ett samarbete mellan Folkhälsan och Hannele Rabb. Mer information om produktionen hittar du längre ned på sidan. 

Om projektet

Materialet är skapat av Siv-Britt Häggman på Folkhälsan i samarbete med Hannele Rabb. Kontaktuppgifter till Hannele Rabb hittar du på hennes sida www.handlaget.fi

Frågor om användning riktas till Siv-Britt. 

Materialet är skapat med stöd från Veikkaus. 

Bilder används i början av varje video använda med tillåtelse av Widgitsymboler, Widgit Software/Hargdata 2018 www.symbolbruket.se

Kategoribilderna är illustrerade av Terese Bast på beställning av Folkhälsan

Har du frågor om denna sida? Ta kontakt

  • Siv-Britt Häggman

   Datapedagog vid Datateket i Vasa vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik

  • tfn:
   050 540 0265

  • Siv-Britt jobbar på Datateket i Wasahuset. Hon jobbar med att handleda familj och närmiljö att stöda barnets utveckling med hjälp av bland annat teknik såsom pekplattor och datorer som arbetsredskap, samt med teknisk rådgivning i pedagogiska hjälpmedel. Siv-Britt arbetar även med vuxna/äldre som använder pekplatta som extra stöd pga. t.ex. minnessvårigheter. Siv-Britt har ett specialkunnande gällande pedagogisk och specialpedagogisk användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) och håller kurser och föreläsningar gällande det. Hon samarbetar aktivt med övriga aktörer och arrangerar även gruppverksamhet tillsammans med dem. Arbetsspråk: svenska. Handledning för tvåspråkiga familjer även delvis på finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta